Klikk her for å gå til narkotikalisten

Narkotikalisten inneholder stoffer og planter som omfattes av FNs narkotikakonvensjoner. Legemiddelverket kan også føre opp andre stoffer og planter dersom de har lignende skadevirkninger som allerede oppførte stoffer.

Narkotikalisten har to formål:

  • Gi befolkningen informasjon om hva som er ulovlige og skadelige produkter og dermed medvirke til å hindre helsefarlig og livsfarlig bruk.
  • Gi Tolletaten og politiet bedre muligheter til å bekjempe narkotikakriminalitet.

Oppdatering av narkotikalisten

Legemiddelverket fører opp stoffer på narkotikalisten i samarbeid med Kripos og Tolletaten, i tillegg til å få innspill om nye stoffer fra Folkehelseinstituttet. Endelig avgjørelse på om stoffene tas opp på narkotikalisten skjer etter ordinær høring og fører til en forskriftsendring.

Narkotikaforskriften fører opp grupper av stoffer på narkotikalisten. Nyutviklete narkotiske stoffer som tilhører stoffgruppene havner automatisk på listen over ulovlige stoffer. Det gjelder for eksempel syntetiske cannabinoider. Muligheten til å føre opp stoffgrupper gjør at myndighetene i mye større grad kan være i forkant av utviklingen og på forhånd definere nyutviklede narkotiske stoffer som narkotika. Dette gir politi, Tolletaten og rettsapparatet et godt verktøy i arbeidet mot nye narkotiske stoffer.

I tillegg fører Legemiddelverket opp ett og ett stoff på narkotikalisten når det er hensiktsmessig.

Oppdatert: 27.10.2020

Publisert: 28.06.2016

​Fant du det du lette etter?