Tittelen på følgende monografier er endret i Ph. Eur. 9.6.

Råvarer og farmasøytiske preparater

Tidligere navn, latin/norsk / engelsk Gjeldende navn, latin/norsk/engelsk
Benzylpenicillinum benzatinum / Benzylpenicillinbenzatin / Benzylpenicillin, benzathineBenzathini benzylpenicillinum tetrahydricum / Benzylpenicillinbenzatintetrahydrat / Benzylpenicillin (benzathine) tetrahydrate
Calcifediolum / Kalsifediol / CalcifediolCalcifediolum monohydricum / Kalsifediolmonohydrat / Calcifediol monohydrate
Lidocaini hydrochloridum / Lidokainhydroklorid / Lidocaine hydrochlorideLidocaini hydrochloridum monohydricum / Lidokainhydrokloridmonohydrat / Lidocaine hydrochloride monohydrate

Norsk navn på følgende monografier er endret i NLS 2019.0.

Råvarer og farmasøytiske preparater

Tidligere navn, norsk Gjeldende navn, latin/norsk/engelsk
Immunglobulin anti-T-lymfocytt til humanmedisinsk bruk, animalskImmunoglobulinum anti-T lymphocytorum ex animale ad usum humanum / Immunglobulin anti-T-lymfocytt til humanbruk, animalsk / Anti-T lymphocyte immunoglobulin for human use, animal
Immunsera til humanmedisinsk bruk, animalskeImmunosera ex animali ad usum humanum / Immunsera til humanbruk, animalske / Immunosera for human use, animal
Monoklonale antistoffer til humanmedisinsk brukAnticorpora monoclonalia ad usum humanum / Monoklonale antistoffer til humanbruk / Monoclonal antibodies for human use
Vaksiner til humanmedisinsk brukVaccina ad usum humanum / Vaksiner til humanbruk / Vaccines for human use

I forbindelse med merking av legemidler gis det en overgangstid slik at navneendringen skal være gjennomført innen 3 år eller ved nyopptrykk av pakningsmaterialet for et gitt preparat.

Publisert: 02.01.2019

​Fant du det du lette etter?