Tittelen på følgende monografier er endret i Ph. Eur. 10.8

Tidligere navn​​Nytt navn (engelsk, norsk, latin)
Cod-liver oil (type A)) (1192)Cod-liver oil, Medisintran, Iecoris aselli oleum

​​​​​​​​Råvarer og farmasøytiske preparater

Tittelen på følgende monografier ble endret i Ph. Eur. 10.7  
Tidligere navn 
Nytt navn (engelsk, norsk, latin) 
Sennesbladekstrakt, tørret (standardisert), (1261) 
 
Sennesblade​​kstrakt. Tørret, standaradisert / Senna leaflet dry extract, standardised / sennae folioliextractum siccum normatum. 
Atorvastatinkalsiumtrihydrat (2191) 
Atorvastatinkalsium / Atorvastatin calcium  / Atorvastatinum calcicum 
Flukloksacillinnatrium (0668) 
Flukloksacillinnatriummonohydrat / Flucloxacillin sodium monohydrate / Flocloxacillinum natricum monohydricum. 

​​​Tittelen på følgende monografier var endret i Ph. Eur. 10.6

Tidligere navn Nytt navn (engelsk, no​​rsk, latin)
Fytomenadion, racemisk (3011)
Fyromenadion, helrasemisk / all-rac-Phytomenadione / int-rac-Phytomenadionum
I forbindelse med merking av legemidler gis det en overgangstid slik at navneendringen skal være gjennomført innen 3 år eller ved nyopptrykk av pakningsmaterialet for et gitt preparat.

Varslede endrede norske titler til NLS 2022.2

Mononr Kategori Norsk navn​ Ny norsk tittel Engelsk navn
0091 Immunsera til humanmedisinsk bruk Tetanusantitoks​​in, human bruk Tetanusantitoksin, til human bruk Tetanus antitoxin for human use
0152 Monografier A-Å Alttuberkulin til humanbruk Alttuberkulin, til human bruk Tuberculin for human use, old
0878 Monografier A-Å Antitrombin III-konsentrat (humant) Antitrombin III-konsentrat, humant Human antithrombin III concentrate
0253 Monografier A-Å Askorbinsyre Ascorbic acid
2818 Monografier A-Å C1- esteraseinhibitor (human) C1- esteraseinhibitor, human Human C1-esterase inhibitor
0547 Monografier A-Å Cyanokobalamin Cyanocobalamin
0082 Monografier A-Å Ergokalsiferol Ergocalciferol
2323 Monografier A-Å Hematopoetiske stamceller (humane) Hematopoetiske stamceller, humane Human haematopoietic stem cells
0024 Monografier A-Å Humanfibrinogen Fibrinogen, humant Human fibrinogen
1635 Monografier A-Å Humanglukagon Glukagon, humant Glucagon, human
0838 Monografier A-Å Humaninsulin Insulin, human Insulin, human
1646 Monografier A-Å Humanplasma ("pooled" og behandlet for virusinaktivering) Plasma, human ("pooled" og behandlet for virusinaktivering) Human plasma (pooled and treated for virus inactivation)
0853 Monografier A-Å Humanplasma til fraksjonering Plasma til fraksjonering, human Human plasma for fractionation
0557 Monografier A-Å Immunglobulin anti-D (humant) Immunglobulin anti-D, humant Human anti-D immunoglobulin
1527 Monografier A-Å Immunglobulin anti-D til intravenøs bruk (humant) Immunglobulin anti-D, humant, til intravenøs bruk Human anti-D immunoglobulin for intravenous administration
1928 Monografier A-Å Immunglobulin anti-T-lymfocytt til humanbruk, animalsk Immunglobulin anti-T-lymfocytt til human bruk, animalsk Anti-T lymphocyte immunoglobulin for human use, animal
0769 Monografier A-Å Immunglobulin mot hepatitt A (humant) Immunglobulin mot hepatitt A, humant Human hepatitis A immunoglobulin
0722 Monografier A-Å Immunglobulin mot hepatitt B (humant) Immunglobulin mot hepatitt B, humant Human hepatitis B immunoglobulin
1016 Monografier A-Å Immunglobulin mot hepatitt B til intravenøs bruk (humant) Immunglobulin mot hepatitt B, humant, til intravenøs bruk Human hepatitis B immunoglobulin for intravenous administration
0397 Monografier A-Å Immunglobulin mot meslinger. humant Immunglobulin mot meslinger, humant Human measles immunoglobulin
0723 Monografier A-Å Immunglobulin mot rabies (humant) Immunglobulin mot rabies, humant Human rabies immunoglobulin
0617 Monografier A-Å Immunglobulin mot røde hunder (humant) Immunglobulin mot røde hunder, humant Human rubella immunoglobulin
0398 Monografier A-Å Immunglobulin mot tetanus (humant) Immunglobulin mot tetanus, humant Human tetanus immunoglobulin
0724 Monografier A-Å Immunglobulin mot vannkopper (humant) Immunglobulin mot vannkopper, humant Human varicella immunoglobulin
1528 Monografier A-Å Immunglobulin mot vannkopper til intravenøs bruk (humant) Immunglobulin mot vannkopper, humant, til intravenøs bruk Human varicella immunoglobulin for intravenous administration
0338 Monografier A-Å Immunglobulin, normalt, til intramuskulær bruk (humant) Immunglobulin, normalt, humant, til intramuskulær bruk Human normal immunoglobulin for intramuscular administration
0918 Monografier A-Å Immunglobulin, normalt, til intravenøs bruk (humant) Immunglobulin, normalt, humant, til intravenøs bruk Human normal immunoglobulin for intravenous administration
2788 Monografier A-Å Immunglobulin, normalt, til subkutan bruk (humant) Immunglobulin, normalt, humant, til subkutan bruk Human normal immunoglobulin for subcutaneous administration
1223 Monografier A-Å Koagulasjonsfaktor IX (human) Koagulasjonsfaktor IX, human Human coagulation factor IX
2522 Monografier A-Å Koagulasjonsfaktor IX (human, rDNA) oppløsning, konsentrert Koagulasjonsfaktor IX, human, (rDNA) oppløsning, konsentrert Human coagulation factor IX (rDNA) concentrated solution
2994 Monografier A-Å Koagulasjonsfaktor IX (human, rDNA) pulver til injeksjonsvæske Koagulasjonsfaktor IX, human, (rDNA) pulver til injeksjonsvæske Human coagulation factor IX (rDNA) powder for solution for injection
1224 Monografier A-Å Koagulasjonsfaktor VII (human) Koagulasjonsfaktor VII, human Human coagulation factor VII
2534 Monografier A-Å Koagulasjonsfaktor VIIa (human, rDNA) oppløsning, konsentrert Koagulasjonsfaktor VIIa, human, (rDNA) oppløsning, konsentrert Human coagulation factor VIIa (rDNA) concentrated solution
0275 Monografier A-Å Koagulasjonsfaktor VIII (human) Koagulasjonsfaktor VIII, human Human coagulation factor VIII
1643 Monografier A-Å Koagulasjonsfaktor VIII (human, rDNA) Koagulasjonsfaktor VIII, human, (rDNA) Human coagulation factor VIII (rDNA)
1644 Monografier A-Å Koagulasjonsfaktor XI (human) Koagulasjonsfaktor XI, human Human coagulation factor XI
0072 Monografier A-Å Kolekalsiferol Cholecalciferol
2387 Monografier A-Å Proteinaseinhibitor (human), α-1- Proteinaseinhibitor, human, α-1- Human α-1-proteinase inhibitor
0554 Monografier A-Å Protrombinkompleks (humant) Protrombin-kompleks, humant Human prothrombin complex
0245 Monografier A-Å Pyridoksinhydroklorid -
Pyridoxine hydrochloride
0292 Monografier A-Å Riboflavin Riboflavin
2167 Monografier A-Å Skopolamin (Hyoscin) Skopolamin Hyoscine
0303 Monografier A-Å Tiaminhydroklorid Thiamine hydrochloride
0151 Monografier A-Å Tuberkulin (PPD) til humanbruk, renset Tuberkulin (PPD) til human bruk, renset Tuberculin purified protein derivative for human use
2298 Monografier A-Å von Willebrandfaktor (human) von Willebrandfaktor, human Human von Willebrand factor
0666 Tråder til humanmedisinsk bruk Syntetisk tråd, steril enkelttrådet resorberbar Syntetisk tråd, steril, enkelttrådet, resorberbar Sutures, sterile synthetic absorbable monofilament
0667 Tråder til humanmedisinsk bruk Syntetisk tråd, steril spunnet resorberbar Syntetisk tråd, steril, spunnet, resorberbar Sutures, sterile synthetic absorbable braided
0324 Tråder til humanmedisinsk bruk Tråd, steril ikke-resorberbar Tråd, steril, ikke-resorberbar Sutures, sterile non-absorbable
0660 Tråder til veterinær-medisinsk bruk Catgut i dispenser til dyr, steril Catgut, steril, i dispenser, til dyr Catgut, sterile, in distributor for veterinary use
0608 Tråder til veterinær-medisinsk bruk Lintråd i dispenser til dyr, steril Lintråd, steril, i dispenser, til dyr Linen thread, sterile, in distributor for veterinary use
0610 Tråder til veterinær-medisinsk bruk Nylon-6/6-tråd i dispenser til dyr, steril Nylon-6/6-tråd, steril, i dispenser, til dyr Polyamide 6/6 suture, sterile, in distributor for veterinary use
0609 Tråder til veterinær-medisinsk bruk Nylon-6-tråd i dispenser til dyr, steril Nylon-6-tråd, steril. i dispenser, til dyr Polyamide 6 suture, sterile, in distributor for veterinary use
3083 Tråder til veterinær-medisinsk bruk Nylontråd i dispenser til dyr, steril Nylontråd, steril, i dispenser, til dyr Polyamide suture, sterile, in distributor for veterinary use
0606 Tråder til veterinær-medisinsk bruk Silketråd i dispenser til dyr, steril Silketråd, steril, i dispenser, til dyr Silk suture, sterile, braided, in distributor for veterinary use
0607 Tråder til veterinær-medisinsk bruk Terylentråd i dispenser til dyr, steril Terylentråd, steril, i dispenser, til dyr Poly(ethylene terephthalate) suture, sterile, in distributor for veterinary use
0605 Tråder til veterinær-medisinsk bruk Tråd i dispenser til dyr, steril ikke-resorberbar Tråd, steril, ikke-resorberbar, i dispenser, til dyr Strands, sterile non-absorbable, in distributor for veterinary use
0259 Urter og urtepreparater Aloeekstrakt, tørret (standardisert) Aloeekstrakt, tørret, standardisert Aloes dry extract, standardised
1294 Urter og urtepreparater Belladonnablad-ekstrakt, tørret (standardisert) Belladonnablad-ekstrakt, tørret, standardisert Belladonna leaf dry extract, standardised
2394 Urter og urtepreparater Blåbærekstrakt fra friske bær, tørret (renset og standardisert) Blåbærekstrakt fra friske bær, tørret, renset og standardisert Fresh bilberry fruit dry extract, refined and standardised
1214 Urter og urtepreparater Frangulabark-ekstrakt, tørret (standardisert) Frangulabark-ekstrakt, tørret, standardisert Frangula bark dry extract, standardised
1827 Urter og urtepreparater Ginkgoekstrakt, tørret (renset og styrkebestemt) Ginkgoekstrakt, tørret, renset og styrkebestemt Ginkgo dry extract, refined and quantified
1864 Urter og urtepreparater Hagtornblad og -blomstekstrakt, flytende (styrkebestemt) Hagtornblad og -blomstekstrakt, flytende, styrkebestemt Hawthorn leaf and flower liquid extract, quantified
1829 Urter og urtepreparater Hestekastanje-ekstrakt, tørret (standardisert) Hestekastanje-ekstrakt, tørret, standardisert Horse-chestnut dry extract, standardised
1818 Urter og urtepreparater Kinabarkekstrakt, flytende (standardisert) Kinabarkekstrakt, flytende, standardisert Cinchona liquid extract, standardised
1536 Urter og urtepreparater Lakrisekstrakt, flytende (standardisert) Lakrisekstrakt, flytende, standardisert Liquorice ethanolic liquid extract, standardised
2378 Urter og urtepreparater Lakrisekstrakt, tørret (smakstilsetning) Lakrisekstrakt, tørret, smakstilsetning Liquorice dry extract for flavouring purposes
1874 Urter og urtepreparater Prikkperikum-ekstrakt, tørret (styrkebestemt) Prikkperikum-ekstrakt, tørret, styrkebestemt St. John's wort dry extract, quantified
1261 Urter og urtepreparater Sennesbladekstrakt, tørret (standardisert) Sennesbladekstrakt, tørret, standardisert Senna leaf dry extract, standardised
2529 Urter og urtepreparater Spansk pepper-ekstrakt, mykt (standardisert) Spansk pepper-ekstrakt, mykt, standardisert Capsicum soft extract, standardised
2158 Urter og urtepreparater Tonkinbenzoe (harpiks) Tonkinbenzoe Benzoin, Siam
2400 Urter og urtepreparater Valerianaekstrakt (vandig), tørret Valerianaekstrakt, vandig, tørret Valerian dry aqueous extract

Publisert: 01.07.2022

​Fant du det du lette etter?