Tittelen på følgende monografier er endret i Ph. Eur. 9.8.

Råvarer og farmasøytiske preparater

Tidligere navn, latin/norsk / engelsk Gjeldende navn, latin/norsk/engelsk
Acaciae gummi dispersione desiccatum/ Akasiagummi, spraytørret/Acacia, spray-driedAcaciae gummi dispersione desiccatum/Akasiagummi, tørret dispersjon/ Acacia, dried dispersion
Benzylpenicillinum procainum/ Benzylpenicillinprokain/ Benzylpenicillin, procaineBenzylpenicillinum procainum monohydricum/ Benzylpenicillinprokainmonohydrat / Benzylpenicillin (procaine) monohydrate
Methylthioninii chloridum/ Metyltioniniumklorid/ Methylthioninium chlorideMethylthioninii chloridum hydricum/ Metyltioniniumkloridhydrat/ Methylthioninium chloride hydrate
Valacicloviri hydrochloridum hydricum/ Valaciklovirhydroklorid, hydrert/ Valaciclovir hydrochloride, hydratedValacicloviri hydrochloridum hydricum/ Valaciklovirhydrokloridhydrat/ Valaciclovir hydrochloride hydrate

Tittelen på følgende monografier var endret i Ph. Eur. 9.7.

Råvarer og farmasøytiske preparater

Tidligere navn, latin/norsk/engelskGjeldende navn, latin/norsk/engelsk
Alfentanili hydrochloridum/ Alfentanilhydroklorid / Alfentanil hydrochlorideAlfentanili hydrochloridum hydricum / Alfentanilhydrokloridhydrat / Alfentanil hydrochloride hydrate
Calcii folinas/ Kalsiumfolinat/ Calcium folinateCalcii folinas hydricum/ Kalsiumfolinathydrat/ Calcium folinate hydrate
Calcii levofolinas pentahydricus/ Kalsiumlevofolinatpentahydrat/ Calcium levofolinate pentahydrateCalcii levofolinas hydricus/ Kalsiumlevofolinathydrat/ Calcium levofolinate hydrate
Dikalii clorazepas/ Dikaliumklorazepat/ Dipotassium clorazepateDikalii clorazepas monohydricum/ Dikaliumklorazepatmonohydrat/ Dipotassium clorazepate monohydrate

Tittelen på følgende monografier var endret i Ph. Eur. 9.6.

Råvarer og farmasøytiske preparater

Tidligere navn, latin/norsk / engelsk Gjeldende navn, latin/norsk/engelsk
Benzylpenicillinum benzatinum / Benzylpenicillinbenzatin / Benzylpenicillin, benzathineBenzathini benzylpenicillinum tetrahydricum / Benzylpenicillinbenzatintetrahydrat / Benzylpenicillin (benzathine) tetrahydrate
Calcifediolum / Kalsifediol / CalcifediolCalcifediolum monohydricum / Kalsifediolmonohydrat / Calcifediol monohydrate
Lidocaini hydrochloridum / Lidokainhydroklorid / Lidocaine hydrochlorideLidocaini hydrochloridum monohydricum / Lidokainhydrokloridmonohydrat / Lidocaine hydrochloride monohydrate

Norsk navn på følgende monografier var endret i NLS 2019.0.

Råvarer og farmasøytiske preparater

Tidligere navn, norsk Gjeldende navn, latin/norsk/engelsk
Immunglobulin anti-T-lymfocytt til humanmedisinsk bruk, animalskImmunoglobulinum anti-T lymphocytorum ex animale ad usum humanum / Immunglobulin anti-T-lymfocytt til humanbruk, animalsk / Anti-T lymphocyte immunoglobulin for human use, animal
Immunsera til humanmedisinsk bruk, animalskeImmunosera ex animali ad usum humanum / Immunsera til humanbruk, animalske / Immunosera for human use, animal
Monoklonale antistoffer til humanmedisinsk brukAnticorpora monoclonalia ad usum humanum / Monoklonale antistoffer til humanbruk / Monoclonal antibodies for human use
Vaksiner til humanmedisinsk brukVaccina ad usum humanum / Vaksiner til humanbruk / Vaccines for human use

I forbindelse med merking av legemidler gis det en overgangstid slik at navneendringen skal være gjennomført innen 3 år eller ved nyopptrykk av pakningsmaterialet for et gitt preparat.

Publisert: 01.07.2019

​Fant du det du lette etter?