Ingen monografi har fått endret tittel i Ph. Eur. 9.2.

Tittelen på følgende monografi ble endret i Ph. Eur. 9.1.

Råvarer og farmasøytiske preparater

Tidligere navn, latin/norsk / engelsk Gjeldende navn, latin/norsk/engelsk
Pholcodinum / Folkodin / PholcodinePholcodinum monohydricum / Folkodinmonohydrat / Pholcodine monohydrate

Tittelen på følgende monografier ble endret i Ph. Eur. 9.0.

Råvarer og farmasøytiske preparater

Tidligere navn, latin/norsk / engelsk Gjeldende navn, latin/norsk/engelsk
Acidum citricum anhydricum / Sitronsyre, vannfri / Citric acid, anhydrousAcidum citricum / Sitronsyre / Citric acid
Ampicillinum anhydricum / Ampicillin, vannfritt / Ampicillin, anhydrousAmpicillinum / Ampicillin / Ampicillin
Beclometasoni dipropionas anhydricus / Beklometasondipropionat, vannfritt / Beclometasone dipropionate, anhydrousBeclometasoni dipropionas / Beklometasondipropionat / Beclometasone dipropionate
Calcipotriolum anhydricum / Kalsipotriol, vannfri / Calcipotriol, anhydrousCalcipotriolum / Kalsipotriol / Calcipotriol
Calcii acetas anhydricus / Kalsiumacetat, vannfritt / Calcium acetate, anhydrousCalcii acetas / Kalsiumacetat / Calcium acetate
Calcii hydrogenophosphas anhydricus / Kalsiumhydrogenfosfat, vannfritt / Calcium hydrogen phosphate, anhydrousCalcii hydrogenophosphas / Kalsiumhydrogenfosfat / Calcium hydrogen phosphate
Calcii lactas anhydricus / Kalsiumlaktat, vannfritt / Calcium lactate, anhydrousCalcii lactas / Kalsiumlaktat / Calcium lactate
Chlorobutanolum anhydricum / Klorbutanol, vannfri / Chlorobutanol, anhydrousChlorobutanolum / Klorbutanol / Chlorobutanol
Cupri sulfas anhydricus / Kobbersulfat, vannfritt / Copper sulfate, anhydrousCupri sulfas / Kobbersulfat / Copper sulfate
Dinatrii phosphas anhydricus / Dinatriumfosfat, vannfritt / Disodium phosphate, anhydrousDinatrii phosphas / Dinatriumfosfat / Disodium phosphate
Docetaxelum anhydricum / Docetaksel, vannfritt / Docetaxel, anhydrousDocetaxelum / Docetaksel / Docetaxel
Ephedrinum anhydricum / Efedrin, vannfritt / Ephedrine, anhydrousEphedrinum / Efedrin / Ephedrine
Glucosum anhydricum / Glukose, vannfri / Glucose, anhydrousGlucosum / Glukose / Glucose
Lactosum anhydricum / Laktose, vannfri / Lactose, anhydrousLactosum / Laktose / Lactose
Lufenuronum anhydricum ad usum veterinarium / Lufenuron til dyr, vannfritt / Lufenuron (anhydrous) for veterinary useLufenuronum ad usum veterinarium / Lufenuron til dyr / Lufenuron for veterinary use
Magnesii citras anhydricus / Magnesiumsitrat, vannfritt / Magnesium citrate, anhydrousMagnesii citras / Magnesiumsitrat / Magnesium citrate
Natrii carbonas anhydricus / Natriumkarbonat, vannfritt / Sodium carbonate, anhydrousNatrii carbonas / Natriumkarbonat / Sodium carbonate
Natrii sulfis anhydricus / Natriumsulfitt, vannfritt / Sodium sulfite, anhydrousNatrii sulfis / Natriumsulfitt/ Sodium sulfite
Nevirapinum anhydricum / Nevirapin, vannfritt / Nevirapine, anhydrousNevirapinum / Nevirapin / Nevirapine
Niclosamidum anhydricum / Niklosamid, vannfritt / Niclosamide, anhydrousNiclosamidum / Niklosamid / Niclosamide
Paroxetini hydrochloridum anhydricum / Paroksetinhydroklorid, vannfritt / Paroxetine hydrochloride, anhydrousParoxetini hydrochloridum / Paroksetinhydroklorid / Paroxetine hydrochloride
Phloroglucinolum anhydricum / Floroglusinol, vannfri / Phloroglucinol, anhydrousPhloroglucinolum / Floroglusinol / Phloroglucinol
Theophyllinum et ethylenediaminum anhydricum / Teofyllinetylendiamin, vannfritt / Theophylline-ethylenediamine, anhydrousTheophyllinum et ethylenediaminum / Teofyllinetylendiamin / Theophylline-ethylenediamine
Torasemidum anhydricum / Torasemid, vannfritt / Torasemide, anhydrousTorasemidum / Torasemid / Torasemide
Triglycerida saturata media / Triglyserider av middels kjedelengde / Triglycerides, medium-chainTriglycerida media / Triglyserider av middels kjedelengde / Triglycerides, medium-chain
Valacicloviri hydrochloridum anhydricum / Valaciklovirhydroklorid, vannfritt / Valaciclovir hydrochloride, anhydrousValacicloviri hydrochloridum / Valaciklovirhydroklorid / Valaciclovir hydrochloride

I forbindelse med merking av legemidler gis det en overgangstid slik at navneendringen skal være gjennomført innen 3 år eller ved nyopptrykk av pakningsmaterialet for et gitt preparat.

Publisert: 03.07.2017

​Fant du det du lette etter?