Fortegnelsen over standarder revidert pr. 1. januar 2017 og publisert i Ph. Eur. 9.0 er ikke tatt inn i NLS 2017.0. Den er tilgjengelig på EDQMs internettside, www.edqm.eu, se under European Pharmacopoeia / Pharmeuropa online / Useful information / Contents of the 9th Edition (9.0) (list of new and modified texts). Kommentarer til de tekniske endringene er publisert samme sted, se Comments concerning revised texts published in the 9th Edition (9.0) (Revised August 2016).

Publisert: 02.01.2017