Fortegnelsene over korrigerte standarder er ikke tatt inn i NLS 2017.0. De er tilgjengelig på EDQMs internettside, www.edqm.eu, se under European Pharmacopoeia / Pharmeuropa online / Useful information / Contents of the 9th Edition (9.0) (list of new and modified texts), List of texts published in Supplement 9.1 og List of texts published in Supplement 9.2 . Korreksjonene skal følges opp så fort som mulig og ikke senere enn 31. august 2016 for Ph. Eur. 9.0, 30. november 2016 for Ph. Eur. 9.1 og 28. februar 2017 for Ph. Eur. 9.2.

Publisert: 02.01.2017