Fortegnelsene over korrigerte standarder er ikke tatt inn i NLS 2017.1. De er tilgjengelig på EDQMs internettside, www.edqm.eu, se under European Pharmacopoeia / Pharmeuropa online / Useful information / List of texts published in Supplement 9.1 og List of texts published in Supplement 9.2 . Korreksjonene skal følges opp så fort som mulig og ikke senere enn 30. november 2016 for Ph. Eur. 9.1 og 28. februar 2017 for Ph. Eur. 9.2.

Publisert: 03.04.2017