​​Alle standarder som var beskrevet i Den europeiske farmakopé, 8. utgave, er utgått pr. 1. januar 2017 og overført til Den europeiske farmakopé, 9. utgave fra samme dato.

Følgende standard er utgått fra Den europeiske farmakopé, 9. utgave pr. 1. april 2017:
2.2.60. Melting point – instrumental method.

Alle fellesnordiske standarder er utgått av Norske legemiddelstandarder (1989 – 2011).  ​

Publisert: 03.04.2017