Følgende standard utgår av Den europeiske farmakopé, 10. utgave fra 1. juli 2021

Kolekalsiferolkonsentrat, vanndispergerbart

Alle standarder som var beskrevet i Den europeiske farmakopé, 9. utgave, var utgått pr. 1. januar 2020 og overført til Den europeiske farmakopé,10. utgave fra samme dato.

Følgende standarder utgikk av Den europeiske farmakopé, 10. utgave fra 1. april 2021

Amobarbital

Amobarbital sodium

Insulin injection biphasic

Metrifonate

Følgende standarder utgikk av Den europeiske farmakopé, 10. utgave fra 1. januar 2021

Karisoprodol

Meprobamat

Nalidiksinsyre

Publisert: 01.07.2021

​Fant du det du lette etter?