​​Alle standarder som var beskrevet i Den europeiske farmakopé, 8. utgave, er utgått pr. 1. januar 2017 og overført til Den europeiske farmakopé, 9. utgave fra samme dato.

Alle fellesnordiske standarder er utgått av Norske legemiddelstandarder (1989 – 2011).  ​

Publisert: 02.01.2017