​​​​​Med hjemmel i § 5 i lov om legemidler mv. av 4. desember 1992 nr. 132, forskrift om legemidlers kvalitet, standarder m.m. av 20. juli 1995 nr. 698, jf. delegeringsvedtak 8. juni 1995 nr. 521 og delegeringsvedtak 16. desember 1994 nr. 4659, godkjenner Statens legemiddelverk Norske legemiddelstandarder 2023.2 som del av norsk farmakopé som trer i kraft fra 1. juli 2023.

Ikrafttredelse av Norske legemiddelstandarder og standarder i Den europeiske farmakopé bekjentgjøres i forskrift om norsk farmakopé. Ikrafttredelse av eventuelle hasterevisjoner bekjentgjøres i Norske legemiddelstandarder eller på Statens legemiddelverks internettside.

Statens legemiddelverk
Oslo, 15. juni 2023
Bjørg Overby

Publisert: 01.07.2023

​Fant du det du lette etter?