Med hjemmel i § 5 i lov om legemidler mv. av 4. desember 1992 nr. 132, forskrift om legemidlers kvalitet, standarder m.m. av 20. juli 1995 nr. 698, jf. delegeringsvedtak 8. juni 1995 nr. 521 og delegeringsvedtak 16. desember 1994 nr. 4659, godkjenner Statens legemiddelverk Norske legemiddelstandarder 2018.1 som del av norsk farmakopé som trer i kraft fra 1. april 2018.

I henhold til vedtak 12. januar 2018 i Den europeiske farmakopékommisjon og vedtak 2. februar 2018 i Komiteen for legemidler og legemiddelbehandling under Europarådet (delavtale) ved resolusjon AP-CPH (18) 1, setter Statens legemiddelverk den reviderte monografien Produkter fremstilt ved fermentering (1468) i Den europeiske farmakopé i kraft som del av norsk farmakopé fra 1. april 2018.

Ikrafttredelse av Norske legemiddelstandarder og standarder i Den europeiske farmakopé bekjentgjøres i forskrift om norsk farmakopé. Ikrafttredelse av eventuelle hasterevisjoner bekjentgjøres i Norske legemiddelstandarder eller på Statens legemiddelverks internettside.

Statens legemiddelverk
Oslo 22. mars 2018
Gunhild Brugaard (e.f.)

Publisert: 03.04.2018

​Fant du det du lette etter?