​​Med hjemmel i § 5 i lov om legemidler mv. av 4. desember 1992 nr. 132, forskrift om legemidlers kvalitet, standarder m.m. av 20. juli 1995 nr. 698, jf. delegeringsvedtak 8. juni 1995 nr. 521 og delegeringsvedtak 16. desember 1994 nr. 4659, godkjenner Statens legemiddelverk Norske legemiddelstandarder 2017.1 som del av norsk farmakopé som trer i kraft fra 1. april 2017.

I henhold til vedtak 1. mars 2017 i Den europeiske farmakopékommisjon og vedtak 22. mars 2017 i Komiteen for legemidler og legemiddelbehandling under Europarådet (delavtale) ved resolusjon AP-CPH (17) 1, setter Statens legemiddelverk den reviderte monografien Erytromycinetylsuksinat (0274) i Den europeiske farmakopé i kraft som del av norsk farmakopé fra 1. mai 2017.

Ikrafttredelse av Norske legemiddelstandarder og standarder i Den europeiske farmakopé bekjentgjøres i
forskrift om norsk farmakopé. Ikrafttredelse av eventuelle hasterevisjoner bekjentgjøres i Norske legemiddelstandarder eller på Statens legemiddelverks internettside.


Statens legemiddelverk
Oslo 28. mars 2017
Audun Hågå

​​

Publisert: 03.04.2017