Se Ph. Eur. 1.4 “Monographs” under “Storage” og Ph. Eur. 3.2. “Containers”.​

​​​Legemidler skal oppbevares i beholdere som er tydelig signert, og som beskytter mot kontaminering med andre stoffer og mot støv.

Oppbevaringsbeholderen må ikke påvirke legemidlet på en slik måte at de foreskrevne krav til legemidlet ikke kan oppfylles.

Oppbevaring i godt lukket beholder

skal foretas slik at legemidlet er beskyttet på betryggende måte mot forvitring, mot fordampning og mot fri adgang av luftens fuktighet, oksygen eller karbondioksid.

Oppbevaring i lufttett lukket beholder

skal foretas slik at gassutveksling med omgivelsene er fullstendig utelukket.

Oppbevaring i forseglet beholder

skal foretas i beholder som er lukket ved sammensmeltning av beholdermaterialet.

Oppbevaring i anbruddssikret beholder

skal foretas i beholder med lukkeanordning som irreversibelt viser om beholderen har vært åpnet.

Oppbevaring i barnesikret beholder

skal foretas i beholder med lukkeanordning som hindrer barn i å åpne beholderen.

Oppbevaring over tørremiddel

skal foretas i godt lukket beholder eller skap med egnet tørremiddel.

Oppbevaring beskyttet mot lyset

skal foregå enten på et sted som er utilgjengelig for lys, eller i en beholder eller pakning som er ugjennomtrengelig eller bare i liten grad gjennomtrengelig for lys, f.eks. mørkebrunt glass.

Oppbevaring utelukket fra lyset

skal foretas i beholder eller pakning som er ugjennomtrengelig for lys.

Radioaktive legemidler

skal oppbevares som angitt under ”Radiopharmaceutical preparations” (Ph. Eur.) og forøvrig etter gjeldende retningslinjer fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.​​

Publisert: 01.07.2020

​Fant du det du lette etter?