​​​Farmasøytiske preparater skal oppfylle de i Ph. Eur., under “Pharmaceutical preparations” (2619) angitte kvalitetskrav.​​

Publisert: 03.07.2017