​​​​​Fortegnelsen over standardbetegnelser, Standard Terms, er utarbeidet av Den europeiske farmakopékommisjon på anmodning fra EU-kommisjonen til bruk ved søknad om markedsføringstillatelse, preparatomtale, merking og ved elektronisk kommunikasjon. 

Det europeiske legemiddelverk, EMA, har opprettet SPOR (Substances, Products, Organisations & Referentials) for å ivareta fem ISO-standarder knyttet til informasjon om legemidler, Identification of Medicinal Products (IDMP). Referentials, det vil si kodeverk, har standardbetegnelser fra EDQM inkorporert.

Standardbetegnelsene skal gi legemddelinformasjon til bruker/pasient/forskriver om egenskaper og bruk. Dette skal gjenfinnes ved merking og i pakningsvedlegg.

Standardbetegnelsene publiseres av EDQM i en fritt tilgjengelig online-versjon, som inneholder:​

  • Database med standardbetegnelser på 34 språk:
  • legemiddelformer, inkludert pasientvennlige former (tidligere kortformer) som kan benyttes ved merking samt kombinasjoner av betegnelser, inndelt i tre grupper: kombinerte legemiddelformer, kombinerte betegnelser og kombinasjonspakninger
  • administrasjonsveier og/eller -metoder
  • pakningskomponenter som beholdere, lukkeanordninger og doseringsutstyr
  • enheter for dosering – betegnelser som kan benyttes til å uttrykke styrke eller mengde relatert til en enkelt enhet slik som en bestemt legemiddelform eller beholder.
  • Informasjon om databasen for standardbetegnelsene, herunder registrerings- og tilgangsinformasjon finnes på EDQMs internettside www.edqm.eu , under European Pharmacopoeia /Find information on / Standard Terms Online. Databasen er tilgjengelig fra EDQMs internettside, se under Client Access / Standard Terms (https://standardterms.edqm.eu). Her finnes også en introduksjon med beskrivelse av generelle prinsipper for og bruken av standardbetegnelsene, kombinasjoner av standardbetegnelser og informasjon om prosedyren for tilføyelse, sletting eller endring av betegnelser i listen, Introduction and Guidance for Use.

Publisert: 01.04.2023

​Fant du det du lette etter?