​​​​​​​ Følgende standarder finnes i seksjonen for legemiddelformer i Ph. Eur.​​

Engelsk tittel​​
Norsk tittel
Glossary
Ordforklaringer
Capsules
Kapsler
Chewing gums, medicated
Medisinsk tyggegummi
Ear preparations
Ørepreparater
Eye preparations
Øyepreparater
Foams, medicated
Skum
Granules
Granulater
Intramammary preparations for veterinary use
Intramammarier
Intraruminal delivery systems
Intraruminalinnlegg
Intrauterine preparations for veterinary use
Intrauterinpreparater til dyr
Liquid preparations for cutaneous application
Flytende preparater til utvortes bruk
Liquid preparations for oral use
Flytende preparater til oral bruk
Nasal preparations
Preparater til nasal applikasjon
Oromucosal preparations
Preparater til bruk i munnhulen
Parenteral preparations
Preparater til parenteral bruk
Patches, transdermal
Depotplaster
Powders for cutaneous application
Puddere
Powders, oral
Pulvere
Premixes for medicated feeding stuffs for veterinary use
Premiks til medisinert fôr
Preparations for inhalation
Inhalasjonspreparater
Preparations for irrigation
Skyllevæsker
Pressurised pharmaceutical preparations
Legemidler i trykkbeholdere
Rectal preparations
Preparater til rektal administrasjon
Semi-solid preparations for cutaneous application
Halvfaste preparater til utvortes bruk
Sticks
Stifter
Tablets
Tabletter
Tampons, medicated
Medisinerte tamponger
Vaginal preparations
Vaginalpreparater
Veterinary liquid preparations for cutaneous application
Flytende preparater til utvortes bruk til dyr
​Veterinary semi-soli preparations for oral use ​Halvfaste preparater til oral bruk til dyr

​ 

Publisert: 01.07.2023

​Fant du det du lette etter?