​​​​​ B - D​ - E - F - G - H - I - K - L - M - NO - P - R - S - T - U - VØ

 

Bad

Bad er en betegnelse som kan benyttes ved merking av bad, emulsjon og bad, oppløsning og bad, suspensjon. Bad er beregnet til dyr. Tørrstoffpreparater beregnet til fremstilling av bad, oppløsning betegnes Pulver til bad, oppløsning.

Kvalitetskrav: Se Ph. Eur. ”Veterinary liquid preparations for cutaneous application (Dip concentrates)”.

Bikubedispersjon

Bikubedispersjon er et flytende preparat beregnet til bruk i bikuber. Preparatet består av to eller flere faser, hvorav minst én er dispergert i væskefasen, hvor legemiddel frigjøres ved fordampning eller ved fysisk kontakt over et definert, vanligvis lengre, tidsrom. Den nøyaktige administrasjonsmetoden for dispersjonen er beskrevet i produktinformasjonen. Betegnelsen dispersjon skal kun benyttes når suspensjon eller emulsjon ikke er dekkende.

Bikubegel

Bikubegel er et flerdosepreparat av halvfast konsistens beregnet til dyr. Preparatet består av en gel hvor legemiddel frigjøres ved fordampning eller ved fysisk kontakt over et definert, lengre tidsrom.

Bikubeoppløsning

Bikubeoppløsning er et flytende preparat beregnet til bruk i bikuber. Preparatet består av en oppløsning hvor legemiddel frigjøres ved fordampning eller ved fysisk kontakt over et definert, vanligvis lengre, tidsrom. Den nøyaktige administrasjonsmetoden for oppløsningen er beskrevet i produktinformasjonen.

Bikubestrip

Bikubestrip er en matriks impregnert med legemiddel beregnet til å frigjøres ved fordampning eller ved fysisk kontakt over et definert, lengre tidsrom.

Brusegranulater

Brusegranulater er granulater beregnet til oppløsning eller dispergering i vann før bruk. De inneholder vanligvis surt reagerende stoffer og karbonater eller hydrogenkarbonater, som reagerer hurtig i nærvær av vann under frigjøring av karbondioksid. Brusegranulater foreligger vanligvis i dosert form, innesluttet i egnet materiale.

Kvalitetskrav: Se Ph. Eur. ”Granules (Effervescent granules)”.

Brusepulvere

Brusepulvere er pulvere beregnet til oppløsning eller dispergering i vann før bruk. De inneholder vanligvis surt reagerende stoffer og karbonater eller hydrogenkarbonater, som reagerer hurtig i nærvær av vann under frigjøring av karbondioksid.

Kvalitetskrav: Se Ph. Eur. ”Powders, oral (Effervescent powders)”.

Brusetabletter

Brusetabletter er tabletter beregnet til oppløsning eller dispergering i vann før inntak. De inneholder vanligvis surt reagerende stoffer og karbonater eller hydrogenkarbonater, som reagerer hurtig i nærvær av vann under frigjøring av karbondioksid.

Kvalitetskrav: Se Ph. Eur. ”Tablets (Effervescent tablets)”.

Bukkalfilm 

Bukkalfilm består at ett eller flere lag av egnet materiale og er beregnet til å appliseres i munnhulen (lommen) for å oppnå en systemisk effekt.

Kvalitetskrav: Se Ph. Eur. ”Oromucosal preparations (Mucoadhesive preparations)”.

Bukkaltabletter

Bukkaltabletter er tabletter beregnet til å plasseres i munnhulen for å oppnå en systemisk effekt. 

Kvalitetskrav: Se Ph. Eur. ”Oromucosal preparations (Sublingual and buccal tablets)”.​​​

Publisert: 01.07.2023

​Fant du det du lette etter?