​​​​B - D​ - E - F - G - H - I - K - L - M - NO - P - R - S - T - U - VØ

 

Dentalpasta

Dentalpasta består av faste partikler fint dispergert i en egnet base og er et endose- eller flerdosepreparat beregnet til administrering på eller inni tannen eller på og/eller rundt nervene som forsyner tannen. Tannpasta er unntatt.

Dentalpulver

Dentalpulver er et pulver beregnet til applikasjon på tenner.

Dentalsement

Dentalsement er et halvfast preparat beregnet til å appliseres i eller på tenner for deretter ved herding å danne en forsegling eller binding.

Dentalvæske

Dentalvæske er en betegnelse som kan benyttes ved merking av dentalvæske, emulsjon og dentalvæske, oppløsning og dentalvæske, suspensjon.

Depotgranulater

Depotgranulater er granulater hvor legemidler er helt eller delvis beregnet til langsomt å frigjøres og absorberes fra magesekk og/eller tarm eller til lokalvirkning i magesekk og/eller tarm.

Oppløsningen av legemiddel fra depotgranulater skal oppfylle de av kontrollmyndigheten fastsatte krav.

Kvalitetskrav: Se Ph. Eur. ”Granules (Modified-release granules)”.

Depotinjeksjonsvæske, suspensjon

Depotinjeksjonsvæske, suspensjon er sterile endose- eller flerdosepreparater hvor legemidlet er beregnet til langsomt å frisettes etter administrering ved injeksjon. De fremstilles som suspensjoner.

Depotkapsler

Depotkapsler er kapsler hvor legemidler er helt eller delvis beregnet til langsomt å frigjøres og absorberes fra magesekk og/eller tarm eller til lokalvirkning i magesekk og/eller tarm. Depotkapsel er en betegnelse som kan benyttes ved merking av depotkapsel, hard og depotkapsel, myk.

Oppløsningen av legemiddel fra depotkapsler skal oppfylle de av kontrollmyndigheten fastsatte krav.

Kvalitetskrav: Se Ph. Eur. ”Capsules (Modified-release capsules)”.

Depotplaster 

Depotplaster er preparater beregnet til applikasjon på intakt hud. De inneholder legemidler i dosert mengde, beregnet til langsomt å frigis og absorberes gjennom huden.

Kvalitetskrav: Se Ph. Eur. ”Transdermal patches”.

Depottabletter

Depottabletter er tabletter hvor legemidler helt eller delvis er beregnet til langsomt å frigjøres og absorberes fra magesekk og/eller tarm eller til lokalvirkning i magesekk og/eller tarm.

Oppløsningen av legemiddel fra depottabletter skal oppfylle de av kontrollmyndigheten fastsatte krav.

Kvalitetskrav: Se Ph. Eur. ”Tablets (Modified-release tablets)”.

Depotøyedråper

Depotøyedråper er øyedråper hvor legemidlet helt eller delvis er beregnet til langsomt å frigis for virkning i øyet.

Kvalitetskrav: Se Ph. Eur “Eye preparations (Eye drops)”.

Dispergerbare tabletter

Dispergerbare tabletter er tabletter som skal dispergeres i vann før inntak og som ikke er brusetabletter.

Kvalitetskrav: Se Ph. Eur. ”Tablets (Dispersible tablets)”.

Dispersjon

Dispersjon er et preparat bestående av to eller flere faser. Betegnelsen skal kun benyttes i tilfeller hvor suspensjon eller emulsjon ikke er dekkende og administrasjonsmåten skal inngå som en del av den fullstendige legemiddelformbetegnelsen.

Dråper

Dråper er flytende preparater til oral bruk, vanligvis beregnet til å doseres dråpevis eller i små volum ved hjelp av en gradert pipette. Dråper er en betegnelse som kan benyttes ved merking av dråper, emulsjon og dråper, oppløsning og dråper, suspensjon. Tørrstoffpreparater beregnet til fremstilling av dråper betegnes Granulat til dråper og Pulver til dråper.

Dråper som gir gunstige betingelser for vekst av mikroorganismer, bør konserveres.

Beholdere til dråper som er emulsjoner, skal være av et materiale som tillater inspeksjon av at de er homogene.

Kvalitetskrav: Se Ph. Eur. ”Liquid preparations for oral use (Oral drops)”. Monografien er også gjengitt i NLS under Flytende preparater til oral bruk.​​​

Publisert: 01.04.2023

​Fant du det du lette etter?