​​​​​ B - D​ - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - VØ


 

Gastroenteralvæske

Gastroenteralvæske er en emulsjon, oppløsning eller suspensjon beregnet til bruk i mage og/eller tarmkanal. Betegnelsen kan benyttes ved merking av gastroenteralvæske, emulsjon og gastroenteralvæske, oppløsning og gastroenteralvæske, suspensjon.

Gel til injeksjon

Gel til injeksjon er en steril gel med viskositet egnet til å sikre modifisert frisetting av legemidlet på injeksjonsstedet.

Kvalitetskrav: Se Ph. Eur. ”Parenteral preparations (Gels for injections)”.

Gel til tannkjøtt

Gel til tannkjøtt er en gel beregnet til å appliseres på tannkjøttet.

Kvalitetskrav: Se Ph. Eur. ”Oromucosal preparations (Semi-solid oromucosal preparations)”.

Geler

Geler er preparater av halvfast konsistens, som er fremstilt ved svelling eller forklistring av makromolekylære stoffer. Geler til lokal applikasjon i cervix, nesen, rektum, tarmen, vagina eller tenner betegnes henholdsvis Endocervikalgel, Nesegel, Rektalgel, Intestinalgel, Vaginalgel og Dentalgel.

Geler som gir gunstige betingelser for vekst av mikroorganismer, bør konserveres.

Kvalitetskrav: Se Ph. Eur. “Semi-solid preparations for cutaneous application (Gels)”.

Granulat med modifisert frisetting

Granulat med modifisert frisetting er et drasjert eller udrasjert granulat fremstilt med spesielle hjelpestoffer eller ved en spesiell prosedyre, som hver for seg eller til sammen, modifiserer hastigheten eller stedet hvor legemidlet frisettes. Denne legemiddelformbetegnelsen skal kun benyttes når depotgranulat eller enterogranulat ikke er dekkende.

Oppløsningen av legemiddel fra granulat med modifisert frisetting skal oppfylle de av kontrollmyndigheten fastsatte krav.

Kvalitetskrav: Se Ph. Eur. ”Granules (Modified-release granules)”.

Granulater 

Granulater er faste preparater som består av korn av så vidt mulig ensartet størrelse. Granulater er vanligvis beregnet til oral bruk, eventuelt etter oppløsning eller utrøring. De inneholder legemidler beregnet til raskt å frigjøres for å absorberes fra magesekk og/eller tarm eller til lokalvirkning i magesekk og/eller tarm. Granulater fremstilles ved granulering eller pelletering av pulverformede stoffer. De doseres vanligvis etter volum.

Bruksferdig preparat, beregnet til å doseres etter volum, skal ved utleveringen være forsynt med egnet måleredskap.

Kvalitetskrav: Se Ph. Eur. ”Granules”.

Prøve - henfallstid: Granulat svarende til 1 dose overhelles 100 mL 36-38 °C varmt vann, og blandingen settes ved 36-38 °C under omsvingning med jevne mellomrom. Etter henstand 1/2 time skal granulatet være oppløst eller fullstendig dispergert.

Granuler

Granuler er faste preparater til homøopatisk bruk. De inneholder sukrose, laktose eller andre egnede hjelpestoffer og fremstilles ved impregnering med eller tilsetning av fortynninger av den homøopatiske mortinktur. Granuler er beregnet til oral eller sublingval bruk.

Gurglevann

Gurglevann er en oppløsning beregnet til å gurgles.

Kvalitetskrav: Se Ph. Eur. ”Oromucosal preparations (Gargles)”.​​​

Publisert: 01.07.2023

​Fant du det du lette etter?