​​​​ B - D​ - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - VØ


Halsbånd

Halsbånd består av en matriks impregnert med legemiddel og er beregnet til å festes rundt halsen på et dyr. Legemidlet frigjøres ved diffusjon, på mekanisk vis eller ved fordampning over et definert tidsrom.

Hemodialysekonsentrater

Hemodialysekonsentrater er flytende preparater beregnet til fremstilling av væsker som skal anvendes ved hemodialyse.

Hemodialysekonsentrater må ikke konserveres.

Kvalitetskrav: Se Ph. Eur. “Solutions for haemodialysis (Concentrated solutions for haemodialysis)”.

Kvalitetskrav for vann til fortynning av hemodialysekonsentrater: Se Ph. Eur. “Water for diluting concentrated haemodialysis solutions)”.

Hemodialysevæsker

Hemodialysevæsker er flytende preparater beregnet til hemodialyse. De inneholder elektrolytter i konsentrasjoner som tilnærmet tilsvarer elektrolyttsammensetningen i plasma. De kan dessuten inneholde glukose. De fremstilles vanligvis ved fortynning av hemodialysekonsentrat med vann av egnet kvalitet. 

Kvalitetskrav: Se Ph. Eur. “Solutions for haemodialysis”.

Hemofiltrerings- og hemodiafiltreringsvæsker

Hemofiltrerings- og hemodiafiltreringsvæsker er flytende preparater til parenteral bruk. De inneholder elektrolytter i konsentrasjoner som tilnærmet tilsvarer elektrolyttsammensetningen i plasma. De kan dessuten inneholde glukose. 

Kvalitetskrav: Se Ph. Eur. “Solutions for haemofiltration and for haemodiafiltration”.

Hudplaster

Hudplaster er preparater beregnet til applikasjon på hud. De inneholder legemidler beregnet til å utøve lokalvirkning.

Kvalitetskrav: Se Ph. Eur. ”Semi-solid preparations for cutaneous application (Cutaneous patches)”.

Hudspray

Hudspray er en oppløsning, et pulver eller en suspensjon beregnet til forstøvning eller applikasjon på huden ved hjelp av en spray. Betegnelsen hudspray kan benyttes ved merking av hudspray, oppløsning og hudspray, pulver og hudspray, suspensjon. Betegnelsen omfatter hudspray i beholdere med så vel mekanisk forstøvningsanordning som forstøvning med drivgasser.​​​

Publisert: 01.04.2023

​Fant du det du lette etter?