​​​​ B - D​ - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - VØ


Implantater

Implantater er faste preparater av egnet størrelse og form til implantasjon i vev. Implantater inneholder legemiddel i dosert mengde beregnet til langsomt å frigis etter implantasjon i vev. En tablett eller et kjede til implantasjon betegnes henholdsvis Tablett til implantasjon og Kjede til implantasjon.

Implantater skal fremstilles med arbeidsmetoder som tar sikte på at det ferdige preparat blir sterilt.

Kvalitetskrav: Se Ph. Eur. “Parenteral preparations (Implants)”.

Prøve - massevariasjon: Implantater skal holde prøven på “Uniformity of mass of single-dose preparations” for tabletter i Ph. Eur. 2.9.5.

Impregnert kompress

Impregnert kompress er gas eller annet egnet materiale impregnert med et legemiddel i flytende eller halvfast form.

Impregnert plugg

Impregnert plugg består av en væske, et halvfast eller fast preparat impregnert inn i et stykke fast, vanligvis porøst materiale (f.eks. polyetylen). Implantater, puter, svamper og tamponger er unntatt.

Impregnert pute

Impregnert pute er et preparat bestående av et stykke absorberende materiale impregnert med et legemiddel i flytende form.

Infusjonsvæsker

Infusjonsvæsker er flytende preparater beregnet til innføring i organismen i relativt store mengder ved innsprøytning. Infusjonsvæske er en betegnelse som kan benyttes ved merking av infusjonsvæske, emulsjon og infusjonsvæske, oppløsning.

Betegnelsen infusjonsvæske må bare anvendes for preparater som utleveres i bruksferdig stand.

Kvalitetskrav: Se Ph. Eur. “Parenteral preparations (Infusions)”.

Inhalasjonsaerosol 

Inhalasjonsaerosol er en betegnelse som kan benyttes ved merking av inhalasjonsaerosol, emulsjon og inhalasjonsaerosol, oppløsning og inhalasjonsaerosol, suspensjon.

Kvalitetskrav: Se Ph. Eur. “Preparations for inhalation (Pressurised metered-dose preparations for inhalation)”.

Inhalasjonsdamp

Inhalasjonsdamp er en betegnelse som kan benyttes ved merking av oppløsning, salve, tablett og væske til inhalasjonsdamp.

Kvalitetskrav: Se Ph. Eur. “Preparations for inhalation (Preparations to be converted into vapour)”.

Inhalasjonsgass

Inhalasjonsgass  er en gass beregnet til inhalasjon.

Kvalitetskrav: Se Ph. Eur. “Preparations for inhalation”.

Inhalasjonspulvere

Inhalasjonspulvere inneholder doserte legemidler beregnet til applikasjon på de nedre luftveiers slimhinner. De består av pulver som er beregnet til forstøvning ved hjelp av egnet aggregat. Inhalasjonspulver er en betegnelse som kan benyttes ved merking av inhalasjonspulver, hard kapsel og inhalasjonspulver, dosedispensert.

Kvalitetskrav: Se Ph. Eur. “Preparations for inhalation (Inhalation powders)”.

Inhalasjonsvæske til nebulisator

Inhalasjonsvæske til nebulisator er en betegnelse som kan benyttes ved merking av inhalasjonsvæske til nebulisator, emulsjon og inhalasjonsvæske til nebulisator, oppløsning og inhalasjonsvæske til nebulisator, suspensjon, samt hvor inhalasjonsvæsken til nebulisator utelukkende består av flytende virkestoff.

Kvalitetskrav: Se Ph. Eur. “Preparations for inhalation (Liquid preparations for nebulisation)”.

Inhalasjonsvæsker

Inhalasjonsvæsker er flytende preparater beregnet til etter forstøvning eller fordampning å appliseres på de nedre luftveiers slimhinner. Inhalasjonsvæsker i overtrykksbeholdere med doseringsanordning betegnes Inhalasjonsaerosol. Inhalasjonsvæsker som appliseres i dosert mengde fra beholdere med mekanisk forstøvningsanordning betegnes Inhalasjonsvæske til nebulisator. Tørrstoffpreparater til fremstilling av inhalasjonsvæsker betegnes Pulver til inhalasjonsvæske til nebulisator.

Kvalitetskrav: Se Ph. Eur. “Preparations for inhalation".

Fortynning av legemidler til inhalasjon: Det anbefales at natriumkloridoppløsning 9 mg/ml som benyttes til fortynning av legemidler til inhalasjon for bruk i forstøverapparater, skal være steril (Farmakopékommisjonen 7. juni 2002).

Infusjonsvæske, dispersjon

Infusjonsvæske, dispersjon er et sterilt, flytende preparat som består av to eller flere faser, hvorav minst én er dispergert i væskefasen. Det er beregnet til innføring i blodbanen, vanligvis i store volumer. Denne legemiddelformbetegnelsen skal kun benyttes når infusjonsvæske, emulsjon ikke er dekkende. Faste suspensjonspreparater er unntatt.

Injeksjonsvæske

Injeksjonsvæsker er flytende preparater beregnet til innføring i organismen ved innsprøytning gjennom hud, slimhinner eller serøse hinner. Injeksjonsvæsker er en betegnelse som kan benyttes ved merking av injeksjonsvæske, emulsjon og injeksjonsvæske, oppløsning og injeksjonsvæske, suspensjon.

Betegnelsen injeksjonsvæske må bare anvendes for preparater som utleveres i bruksferdig stand.

Kvalitetskrav: Se Ph. Eur. “Parenteral preparations (Injections)”.

Intramammarier

Intramammarier inneholder vanligvis legemidler i dosert mengde, og er beregnet til dyr til innføring i melkekjertelen gjennom spenekanalen. Intramammarier som er henholdsvis emulsjon, oppløsning, suspensjon eller salve, betegnes Intramammarie, emulsjon, Intramammarie, oppløsning, Intramammarie, suspensjon og Intramammarie, salve.

Kvalitetskrav: Se Ph. Eur. “Intramammary preparations for veterinary use”.

Intraokulær skyllevæske, oppløsning

Intraokulær skyllevæske, oppløsning er et sterilt preparat bestående av en oppløsning beregnet til skylling av én eller flere indre bestanddeler i øyet, f.eks. under kirurgiske inngrep.

Intraruminalinnlegg

Intraruminalinnlegg er faste preparater beregnet til oral bruk til drøvtyggere. De inneholder ett eller flere legemidler i dosert mengde beregnet til kontinuerlig eller periodevis frisetting over et definert tidsrom som kan vare fra dager til uker.

Kvalitetskrav: Se Ph. Eur. “Intraruminal delivery systems”.

Intrauterint innlegg

Intrauterint innlegg er et innlegg til bruk i uterus, der legemidlet helt eller delvis er beregnet til langsomt å frigjøres.

Intrauterinvæske

Intrauterinvæske er en betegnelse som kan benyttes ved merking av intrauterinvæske, emulsjon og intrauterinvæske, oppløsning og intrauterinvæske, suspensjon. Intrauterinvæske er beregnet til dyr.

Kvalitetskrav: Se Ph. Eur. “ Intrauterine preparations for veterinary use (Intrauterine solutions, suspensions and emulsions. Concentrates for intrauterine solutions)”.

Intravesikaloppløsning

Intravesikaloppløsning er en vandig oppløsning beregnet til intravesikal bruk ved hjelp av en egnet applikator. Blæreskyllevæske er unntatt. Betegnelsen erstatter Oppløsning til intravesikal bruk.

Intravesikalsuspensjon

Intravesikalsuspensjon er et flytende preparat og består av en suspensjon beregnet til intravesikal bruk i små volumer ved hjelp av en egnet applikator.

Iontoforeseoppløsning

Iontoforeseoppløsning er en oppløsning beregnet til bruk ved iontoforese.​​​​​​

Publisert: 01.04.2023

​Fant du det du lette etter?