​​​​​ B - D​ - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - VØ


Kapsler

Kapsler er til oral bruk og inneholder legemidler i dosert mengde, beregnet til raskt å frigjøres for å absorberes fra magesekk og/eller tarm eller til lokalvirkning i magesekk og/eller tarm. Legemiddel er innesluttet i beholdere av egnet materiale. Kapsel er en betegnelse som kan benyttes ved merking av kapsel, hard og kapsel, myk.

Kvalitetskrav: Se Ph. Eur. ”Capsules”.

Kapsler med modifisert frisetting

Kapsler med modifisert frisetting er harde eller myke kapsler fremstilt med spesielle hjelpestoffer eller ved en prosedyre, som modifiserer hastigheten eller stedet hvor legemidlet frisettes. Denne legemiddelformbetegnelse skal kun benyttes når depotkapsler eller enterokapsler ikke er dekkende. Kapsler med modifisert frisetting er en betegnelse som kan benyttes ved merking av kapsler med modifisert frisetting, hard og kapsler med modifisert frisetting, myk.

Oppløsningen av legemiddel fra kapsler med modifisert frisetting skal oppfylle de av kontrollmyndigheten fastsatte krav.

Kvalitetskrav: Se Ph. Eur. ”Capsules (Modified-release capsules)”.

Kollodium

Kollodium er en væske, som vanligvis inneholder pyroksylin i en blanding av eter og etanol. På applikasjonsstedet vil det dannes en fleksibel film.

Konsentrat til bad

Konsentrat til bad er en betegnelse som kan benyttes ved merking av konsentrat til bad, emulsjon og konsentrat til bad, oppløsning og konsentrat til bad, suspensjon. Konsentrat til bad er beregnet til dyr.

Kvalitetskrav: Se Ph. Eur. ”Veterinary liquid preparations for cutaneous application (Dip concentrates)”.

Konsentrat til behandlingsoppløsning til fisk

Konsentrat til behandlingsoppløsning til fisk er beregnet til fremstilling av en oppløsning til behandling av fisk ved immersjon.

Konsentrat til gurglevann

Konsentrat til gurglevann er en oppløsning beregnet til fremstilling av gurglevann etter tilsetning av drikkevann.

Kvalitetskrav: Se Ph. Eur. ”Oromucosal preparations (Gargles)”.

Konsentrat til infusjonsvæsker

Konsentrat til infusjonsvæsker er flytende preparater beregnet til fremstilling av eller tilsetning til infusjonsvæsker.

Kvalitetskrav: Se Ph. Eur. “Parenteral preparations (Concentrates for injections or infusions)”.

Konsentrat til injeksjonsvæsker

Konsentrat til injeksjonsvæsker er flytende preparater beregnet til fremstilling av injeksjonsvæsker.

Kvalitetskrav: Se Ph. Eur. “Parenteral preparations (Concentrates for injections or infusions)”

Konsentrat til rektalvæsker

Konsentrat til rektalvæsker er flytende preparater beregnet til fremstilling av rektalvæsker.

Kvalitetskrav: Se Ph. Eur. ”Rectal preparations”.

Kremer

Kremer er preparater beregnet til applikasjon på huden og visse mukøse overflater. De har en bløt konsistens og fremtrer som multifasesystemer som vanligvis er fremstilt som emulsjoner. Kremer til applikasjon i nesen, rektum eller vagina betegnes henholdsvis Nesekrem, Rektalkrem og Vaginalkrem.

Kremer som gir gunstige betingelser for vekst av mikroorganismer, bør konserveres.

Kvalitetskrav: Se Ph. Eur. “Semi-solid preparations for cutaneous application (Creams)”.​​​​

Publisert: 01.07.2023

​Fant du det du lette etter?