​​​​​ B - D​ - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - VØMatriks til implantasjon

Matriks til implantasjon er faste, sterile preparater som vanligvis består av et stykke bøyelig, absorberende materiale (f.eks. kollagen) vanligvis impregnert med et flytende preparat beregnet til implantasjon i kroppen. Materialet kan kuttes i mindre biter før implantasjon og formes rundt vev (f.eks. ben) eller innføyes i medisinsk utstyr som så blir implantert. Matriks til implantasjon er beregnet til langsomt å frigi legemidlet som regel for å gi lokal effekt. Matriksen forsvinner vanligvis med tiden. Ved merking av preparater pakket som separat matriks, pulver og væske (eller matriks og oppløsning) beregnet til fremstilling av matriks til implantasjon umiddelbart før bruk benyttes den passende kombinerte betegnelsen, f.eks. pulver, væske og matriks til matriks til implantasjon.

Matriks til vevslim

Matriks til vevslim er faste, sterile preparater som består av et stykke bøyelig materiale vanligvis impregnert eller belagt med vevslim eller et pulver som danner vevslim etter kontakt med en passende væske (f.eks. blod). De kan virke som blodstillende midler og/eller vevslim. Matriksen kan selv utgjøre en del av sammenføyningen og blir med tiden vanligvis absorbert i kroppen.

Medisinert plaster

Medisinert plaster er preparater beregnet til applikasjon på hud. De inneholder legemidler beregnet til langsomt å frigis og absorberes gjennom huden eller til å utøve beskyttende eller keratolytisk virkning.

Kvalitetskrav: Se Ph. Eur. ”Semi-solid preparations for cutaneous application (Medicated plasters)”.

Medisinert svamp

Medisinert svamp er en svamp impregnert med et eller flere legemidler. Flere administrasjonsveier er mulige. Medisinert svamp til applikasjon på huden eller til vaginal bruk betegnes henholdsvis Medisinert hudsvamp og Medisinert vaginalsvamp.

Medisinert tråd

Medisinert tråd er en tråd av egnet materiale impregnert med legemiddel.

Medisinerte tamponger

Medisinerte tamponger er doserte preparater beregnet til midlertidig å anbringes i legemshulrom. De består av egnet materiale impregnert med legemiddel. Medisinert tampong beregnet til innføring i øregang, vagina eller endetarm betegnes henholdsvis Øretampong, Medisinert vaginaltampong og Rektaltampong.
Kvalitetskrav: Se Ph. Eur. “Tampons, medicated”.

Medisinpellet

Granulater beregnet til dyr kan betegnes Medisinpellet. Navnet på dyrearten skal inngå i betegnelsen. Medisinpellet fremstilles vanligvis ved ekstrudering. De inneholder vanligvis fôrmateriale.

Kvalitetskrav: Se Ph. Eur. ”Granules”.

Medisinsk anheng

Medisinsk anheng består av en matriks impregnert med legemiddel, festet på en anordning til bruk f.eks. rundt halsen på et dyr.

Medisinsk blodigle

Medisinsk blodigle er hele, levende blodigler, vanligvis av Hirudo-slekten og vanligvis beregnet til applisering på hud for å gjenopprette eller forbedre lokal blodgjennomstrømning eller å gi annen lokal effekt. Etter å ha festet seg til verten, lager iglen et snitt i huden og utskiller spytt som inneholder en blanding av aktive stoffer (f.eks. anestetika, antikoagulantia, anti-inflammatoriske, vasodilaterende), som gjør at den kan ta til seg næring fra vertens blod.

Medisinsk gass, flytende

Medisinsk gass, flytende er en gass som er pakket under trykk og som er delvis flytende (gass over væske) ved -50 °C.

Medisinsk gass, komprimert

Medisinsk gass, komprimert er en gass som er pakket under trykk og som er fullstendig i gassform ved -50 °C.

Medisinsk gass, kryogen

Medisinsk gass, kryogen er en gass som blir flytende ved 1.103 bar ved en temperatur under -150 °C.

Medisinsk neglelakk

Medisinsk neglelakk er en oppløsning eller suspensjon beregnet til applikasjon på neglene.

Kvalitetskrav: Se Ph. Eur. ”Liquid preparations for cutaneous application”.

Medisinsk tyggegummi

Medisinsk tyggegummi er faste preparater i dosert mengde beregnet til tygging, men ikke svelging. De består av en gummibase og inneholder ett eller flere legemidler som frigjøres ved tygging. Etter oppløsning eller fordeling i spyttet, er de beregnet til lokalvirkning i munnhulen eller absorpsjon gjennom munnslimhinne eller fra mage-tarmkanalen.

Kvalitetskrav: Se Ph. Eur. “Chewing gums, medicated”.

Miksturer

Miksturer er flytende preparater til oral bruk, vanligvis beregnet til å doseres etter volum. De kan være oppløsninger av ett eller flere stoffer i et egnet oppløsningsmiddel, emulsjoner, suspensjoner eller drogeuttrekk. Mikstur er en betegnelse som kan benyttes ved merking av mikstur, emulsjon og mikstur, oppløsning og mikstur, suspensjon, samt hvor miksturen utelukkende består av flytende virkestoff. Tørrstoffpreparater beregnet til fremstilling av miksturer betegnes Granulat til mikstur og Pulver til mikstur. Pulver og væske til mikstur er et pulver med tilhørende væske, beregnet til fremstilling av mikstur, oppløsning eller mikstur, suspensjon. Flytende preparater beregnet til fremstilling av miksturer etter fortynning med foreskrevet væske, betegnes Konsentrat til mikstur, oppløsning eller Konsentrat til mikstur, suspensjon.

Miksturer som gir gunstige betingelser for vekst av mikroorganismer, bør konserveres.

Beholdere til miksturer skal være av et materiale som tillater inspeksjon av at suspensjoner er ensartede og at emulsjoner er homogene.

Kvalitetskrav: Se Ph. Eur. ”Liquid preparations for oral use (Oral solutions, emulsions and suspensions), (Powders and granules for oral solutions and suspensions)”. Monografien er også gjengitt i NLS under Flytende preparater til oral bruk.

Munndråper

Munndråper er en oppløsning beregnet til å doseres dråpevis for bruk i munnhulen.

Kvalitetskrav: Se Ph. Eur. ”Oromucosal preparations (Oromucosal solutions and suspensions)”.

Munngel

Munngel er en gel beregnet til bruk i munnhulen. Gel til tannkjøtt er unntatt.

Kvalitetskrav: Se Ph. Eur. ”Oromucosal preparations (Semi-solid oromucosal preparations)”.

Munnkapsler 

Munnkapsler er myke kapsler beregnet til å plasseres i munnhulen. De er beregnet til å tygges eller suges.

Kvalitetskrav: Se Ph. Eur. ”Oromucosal preparations (Oromucosal capsules)”.

Munnkrem

Munnkrem er en krem beregnet til bruk i munnhulen.

Kvalitetskrav: Se Ph. Eur. ”Oromucosal preparations (Semi-solid oromucosal preparations)” 

Munnpasta

Munnpasta er en pasta beregnet til bruk i munnhulen. Pasta til tannkjøtt er unntatt.

Kvalitetskrav: Se Ph. Eur. ”Oromucosal preparations (Semi-solid oromucosal preparations)”.

Munnsalve

Munnsalve er en salve av halvfast konsistens beregnet til bruk i munnhulen. Den påføres i munnhulen eller på en definert del av munnhulen for å oppnå en lokal effekt.

Kvalitetskrav: Se Ph. Eur. ”Oromucosal preparations (Semi-solid oromucosal preparations)”.

Munnskyllevæske

Munnskyllevæske er en væske beregnet til skylling av munnhulen.

Kvalitetskrav: Se Ph. Eur. ”Oromucosal preparations (Mouthwashes)”.

Munnsmeltende film

Munnsmeltende film består av ett eller flere lag av egnet materiale og er beregnet til å plasseres i munnen for raskt å dispergeres før svelging.

Kvalitetskrav: Se Ph. Eur. ”Oromucosal preparations (Orodispersible films)”. 

Munnspray

Munnspray er flytende flerdosepreparater beregnet til etter forstøvning å appliseres i munnhulen eller på en spesifikk del av munnhulen eller svelget. De fremstilles som emulsjoner, oppløsninger eller suspensjoner i beholdere med spraypumpe eller i trykkbeholdere med eller uten doseringsventil. Betegnelsen munnspray kan benyttes ved merking av munnspray, emulsjon og munnspray, oppløsning og munnspray, suspensjon. Sublingvalspray er unntatt.

Kvalitetskrav: Se Ph. Eur. ”Oromucosal preparations (Oromucosal drops, oromucosal sprays and sublingual sprays)”.

Munnvann

Munnvann er en oppløsning eller suspensjon beregnet til bruk i munnhulen. Gurglevann, oppløsning til tannkjøtt og munnskyllevæske er unntatt. Betegnelsen kan benyttes ved merking av munnvann, oppløsning og munnvann, suspensjon.

Kvalitetskrav: Se Ph. Eur. ”Oromucosal preparations (Oromucosal solutions and oromucosal suspensions)”.​​​​

Publisert: 01.07.2023

​Fant du det du lette etter?