​​​​B - D​ - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Ø


Oblatkapsler

Oblatkapsler er faste, skiveformede preparater til oral bruk og inneholder legemiddel i dosert mengde. Legemidlet er innesluttet i et omslag av egnet oblatmateriale.

Kvalitetskrav: Se Ph. Eur. “Capsules (Cachets)”.

Omslag

Omslag er en myk masse som skal oppvarmes før applikasjon på huden. Det  festes vanligvis med en bandasje.

Kvalitetskrav: Se Ph. Eur. “Semi-solid preparations for cutaneous application (Poultices)”.

Oppløselige tabletter

Oppløselige tabletter er tabletter som skal oppløses i vann før inntak og som ikke er brusetabletter.

Kvalitetskrav: Se Ph. Eur. ”Tablets (Soluble tablets)”.

Oppløsning til bikubeoppløsning

Oppløsning til bikubeoppløsning er et flytende preparat og består av en oppløsning beregnet til bruk i fremstillingen av bikubeoppløsning.

Oppløsning til bikubestrip

Oppløsning til bikubestrip er et flytende preparat og består av en oppløsning beregnet til bruk i fremstillingen av bikubestrip ved applisering på en absorberende matriks. Bikubestripen skal vanligvis brukes umiddelbart etter fremstilling.

Oppløsning til blodfraksjonsmodifisering

Oppløsning til blodfraksjonsmodifisering er en oppløsning beregnet til ekstrakorporal modifisering av en blodfraksjon, som tilbakeføres til pasienten etter modifiseringen.

Oppløsning til bruk i drikkevann/melk

Oppløsning til bruk i drikkevann/melk er beregnet til å administreres til dyr etter innblanding i dyrets drikkevann, melk eller melkeerstatning. Hvis direkte oral administrering til enkeltdyr også er tillatt, skal administrasjonsmetoden, herunder eventuell nødvendig fortynning, være tydelig beskrevet i produktinformasjonen.

Oppløsning til dentalsement

Oppløsning til dentalsement er en oppløsning beregnet til bruk i fremstillingen av dentalsement.

Oppløsning til kardioplegi

Oppløsning til kardioplegi er et sterilt preparat bestående av en vandig oppløsning beregnet til bruk for å fremkalle hjertestans under hjertekirurgi. For noen preparater kan utblanding med andre preparater før administrering være nødvendig, f.eks. for å justere pH.

Oppløsning til organoppbevaring

Oppløsning til organoppbevaring er et sterilt preparat bestående av en vandig oppløsning med en konsentrasjon av elektrolytter tilnærmet lik den intracellulære elektrolyttsammensetningen, beregnet til bruk ved oppbevaring, beskyttelse og/eller perfusjon av indre organer som er særlig bestemt for transplantasjon.

Oppløsning til prikktest

Oppløsning til prikktest er et allergenpreparat beregnet til diagnostisk bruk.

Kvalitetskrav: Se Ph. Eur. ”Allergen products”.

Oppløsning til provokasjonstest

Oppløsning til provokasjonstest er et allergenpreparat beregnet til provokasjonstest ved applikasjon i nesen, øynene eller luftveiene.

Kvalitetskrav: Se Ph. Eur. ”Allergen products”.

Oppløsning til risptest

Oppløsning til risptest er et allergenpreparat beregnet til diagnostisk bruk.

Kvalitetskrav: Se Ph. Eur. ”Allergen products”.

Oppløsning til tannkjøtt

Oppløsning til tannkjøtt er en oppløsning beregnet til å appliseres på tannkjøttet.

Kvalitetskrav: Se Ph. Eur. ”Oromucosal preparations (Gingival solutions)”.

Oppløsningsvæske til parenteral bruk

Oppløsningsvæske til parenteral bruk er en oppløsningsvæske beregnet til fremstilling av preparater til parenteral bruk.

Oralgel

Oralgel er en gel beregnet til å svelges etter inntak gjennom munnen.

Kvalitetskrav, oralgel til dyr: Se Ph. Eur. “Veterinary semi-solid preparations for oral use”.

Oralpasta

Oralpasta er halvfaste preparater beregnet til oral bruk.​

Kvalitetskrav oralpasta til dyr: Se Ph. Eur. “Veterinary semi-solid preparations for oral use”.

Oralt plantemateriale

Oralt plantemateriale er et fast preparat beregnet til oral bruk uten forutgående bearbeiding (f.eks. oppløsning eller dispergering i vann). Materialet kan være tørret eller friskt og kan være beregnet til å tygges før det svelges. Preparatet består av hele, knuste eller oppdelte planter eller plantedeler i ubearbeidet form (urt). Ordet "plante"er benyttet i vid forstand for å inkludere også alger, sopp og lav. Visse eksudater som ikke har vært gjenstand for en spesifikk behandling kan bli inkludert. Urteteer og Pulvere til urtete er unntatt, likeledes preparater som er bearbeidet eller formulert som kapsler, granulater, pulvere etc.​

Publisert: 01.04.2023

​Fant du det du lette etter?