​​​​​ B - D​ - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Ø

 

Ørebrikke

Ørebrikke består av en matriks impregnert med legemiddel, festet på en anordning beregnet til å settes fast på øret på et dyr. Legemidlet frigjøres ved diffusjon, på mekanisk vis eller ved fordampning over et definert tidsrom.

Øredråper

Øredråper er flytende preparater beregnet til inndrypning i den ytre øregang. Øredråper er en betegnelse som kan benyttes ved merking av øredråper, emulsjon og øredråper, oppløsning og øredråper, suspensjon.

Øredråper som er oppløsninger, skal være klare.

Beholdere til øredråper skal så vidt mulig være av et materiale, som tillater inspeksjon av at oppløsninger er klare og at suspensjoner er ensartede.

Kvalitetskrav: Se Ph. Eur. “Ear preparations (Ear drops and ear sprays)”.

Øregeler

Øregeler er preparater av halvfast konsistens, beregnet til applikasjon i den ytre øregang. De fremstilles som geler.

Kvalitetskrav: Se Ph. Eur “Ear preparations (Semi-solid ear preparations)”.

Ørekremer

Ørekremer er preparater av halvfast konsistens, beregnet til applikasjon i den ytre øregang. De fremstilles som kremer.

Kvalitetskrav: Se Ph. Eur “Ear preparations (Semi-solid ear preparations)”.

Ørepulver

Kvalitetskrav: Se Ph. Eur “Ear preparations (Ear powders)”.

Øresalver

Øresalver er preparater av halvfast konsistens, beregnet til applikasjon i den ytre øregang. De fremstilles som salver.

Kvalitetskrav: Se Ph. Eur “Ear preparations (Semi-solid ear preparations)”.

Øreskyllevæske

Øreskyllevæske er et preparat beregnet til rensing av den ytre øregang. Øreskyllevæske er en betegnelse som kan benyttes ved merking av øreskyllevæske, emulsjon og øreskyllevæske, oppløsning.

Kvalitetskrav: Se Ph. Eur. “Ear preparations (Ear washes)”.

Ørespray

Ørespray er flytende preparater beregnet til etter forstøvning å appliseres i øregangen. Ørespray er en betegnelse som kan benyttes ved merking av ørespray, emulsjon og ørespray, oppløsning og ørespray, suspensjon. Betegnelsen omfatter ørespray i beholdere med så vel mekanisk forstøvningsanordning som forstøvning med drivgasser.

Kvalitetskrav: Se Ph. Eur. “Ear preparations (Ear drops and ear sprays)”.

Ørestifter

Kvalitetskrav: Se Ph. Eur “Sticks”.

Øretamponger

Øretamponger er beregnet til midlertidig å anbringes i den ytre øregang.

Kvalitetskrav: Se Ph. Eur “Ear preparations (Ear tampons)”.

Øyebadevann

Øyebadevann er flytende preparater beregnet til bading og skylling av øyet eller til impregnering av øyekompress.

Øyebadevann skal så vidt mulig fremstilles isotont med tårevæsken.

Beholdere til øyebadevann skal så vidt mulig være av et materiale som tillater inspeksjon av at innholdet er klart.

Kvalitetskrav: Se Ph. Eur “Eye preparations (Eye lotions)”.

Øyedråper

Øyedråper er flytende preparater beregnet til inndrypning i konjunktivalsekken. Øyedråper er en betegnelse som kan benyttes ved merking av øyedråper, emulsjon og øyedråper, oppløsning og øyedråper, suspensjon.

Øyedråper skal så vidt mulig fremstilles isotone med tårevæsken.

Beholdere til øyedråper skal så vidt mulig være av et materiale som tillater inspeksjon av at oppløsninger er klare og at suspensjoner er ensartede.

Kvalitetskrav: Se Ph. Eur “Eye preparations (Eye drops)”.

Øyegeler

Øyegeler er preparater av halvfast konsistens, beregnet til applikasjon i konjunktivalsekken eller på øyelokkranden. De fremstilles som geler.

Kvalitetskrav: Se Ph. Eur “Eye preparations (Semi-solid eye preparations)”.

Øyekremer

Øyekremer er preparater av halvfast konsistens, beregnet til applikasjon i konjunktivalsekken eller på øyelokkranden. De fremstilles som kremer.

Kvalitetskrav: Se Ph. Eur “Eye preparations (Semi-solid eye preparations)”.

Øyelameller

Øyelameller er faste eller halvfaste preparater av egnet størrelse og form beregnet til å plasseres under øyelokket. De inneholder vanligvis legemiddel i dosert mengde beregnet til å frigis langsomt og gi lokal effekt.

Kvalitetskrav: Se Ph. Eur “Eye preparations (Ophthalmic inserts)”.

Øyesalver

Øyesalver er preparater av halvfast konsistens, beregnet til applikasjon i konjunktivalsekken eller på øyelokkranden. De fremstilles som salver.

Kvalitetskrav: Se Ph. Eur “Eye preparations (Semi-solid eye preparations)”.

Øyestrip

Øyestrip er en strimmel fremstilt av egnet materiale vanligvis impregnert med legemiddel og beregnet til bruk på øyeeplet.​​​

Publisert: 01.07.2023

​Fant du det du lette etter?