​​​​​ B - D​ - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - VØ


Pasta til tannkjøtt

Pasta til tannkjøtt er en pasta beregnet til å appliseres på tannkjøttet.

Kvalitetskrav: Se Ph. Eur. ”Oromucosal preparations (Semi-solid oromucosal preparations)”.

Pastaer

Pastaer er salver av særlig fast konsistens. De fremstilles vanligvis med et stort innhold av faste stoffer.

Pastaer som gir gunstige betingelser for vekst av mikroorganismer, bør konserveres.

Kvalitetskrav: Se Ph. Eur. “Semi-solid preparations for cutaneous application (Pastes)”.

Pastiller

Pastiller er faste preparater med en myk konsistens. De er beregnet til å suges, vanligvis for å oppnå en lokal effekt.

Kvalitetskrav: Se Ph. Eur. ”Oromucosal preparations (Lozenges and pastilles)”.

Periodontalgel

Periodontalgel er en gel beregnet til å plasseres mellom tannen og gummen.

Periodontalinnlegg

Periodontalinnlegg er et innlegg med legemiddel beregnet til å plasseres mellom tannen og gummen.

Periodontalpulver

Periodontalpulver er et pulver beregnet til å plasseres mellom tannen og gummen.

Peritonealdialysevæsker

Peritonealdialysevæsker er flytende preparater beregnet til peritonealdialyse. De inneholder elektrolytter i konsentrasjoner som tilnærmet tilsvarer elektrolyttsammensetningen i plasma. De inneholder dessuten glukose.

Kvalitetskrav: Se Ph. Eur. “Solutions for peritoneal dialysis”.

Plaster til provokasjonstest

Plaster til provokasjonstest er et allergenpreparat beregnet til provokasjonstest.

Kvalitetskrav: Se Ph. Eur. ”Allergen products”.

Premiks til medisinert fôr

Premiks til medisinert fôr er blandinger av et eller flere legemidler i en egnet grunnmasse og er utelukkende beregnet til fremstilling av medisinert fôr for å lette tilføring av legemiddel til dyr. De fremstilles som pulver eller granulat. Premiks er en betegnelse som kan benyttes ved merking av premiks til medisinert fôr.

Kvalitetskrav: Se Ph. Eur. “Premixes for medicated feeding stuffs for veterinary use”.

Preparasjonssett til radioaktive legemidler

Preparasjonssett til radioaktive legemidler er et preparat beregnet til fremstilling av et radioaktivt legemiddel ved rekonstituering eller kombinasjon med en radionuklide vanligvis før administrasjonen.

Kvalitetskrav: Se Ph. Eur. “Radiopharmaceutical preparations”.

Pudder

Pudder er pulverformede preparater beregnet til pudring av hud, slimhinner eller sår.

Kvalitetskrav: Se Ph. Eur. “Powders for cutaneous application”.

Pulver og oppløsning til dentalsement

Pulver og oppløsning til dentalsement er et pulver med en tilhørende oppløsning, beregnet til bruk i fremstillingen av dentalsement.

Pulver og væske til endocervikalgel

Pulver og væske til endocervikalgel er et pulver med tilhørende væske, beregnet til fremstilling av endocervikalgel.

Pulver og væske til endotrakeopulmonal instillasjonsvæske, oppløsning

Pulver og væske til endotrakeopulmonal instillasjonsvæske, oppløsning er et pulver med tilhørende væske beregnet til fremstilling  av endotrakeopulmonal instillasjonsvæske, oppløsning.

Pulver og væske til pasta til implantasjon

Pulver og væske til pasta til implantasjon er et pulver med tilhørende væske, beregnet til fremstilling av pasta til implantasjon.

Kvalitetskrav: Se Ph. Eur “Parenteral preparations”.

Pulver og væske til vevslim

Pulver og væske til vevslim er et pulver med tilhørende væske, beregnet til fremstilling av vevslim.

Pulver og væske til øredråper, suspensjon

Pulver og væske til øredråper, suspensjon er et pulver med tilhørende væske, beregnet til fremstilling av øredråper, suspensjon.

Kvalitetskrav: Se Ph. Eur - “Ear preparations”.

Pulver og væske til øyedråper

Pulver og væske til øyedråper er et pulver med tilhørende væske, beregnet til fremstilling av øyedråper, oppløsning eller øyedråper, suspensjon.
 
Kvalitetskrav: Se Ph. Eur “Eye preparations (Powders for eye drops and powders for eye-lotions)”.

Pulver til behandlingsoppløsning til fisk

Pulver til behandlingssuspensjon til fisk er beregnet til fremstilling av en oppløsning til behandling av fisk ved immersjon.

Pulver til behandlingssuspensjon til fisk

Pulver til behandlingssuspensjon til fisk er beregnet til fremstilling av en suspensjon til behandling av fisk ved immersjon.

Pulver til bikubeoppløsning

Pulver til bikubeoppløsning er et fast preparat og består av en eller flere pulvere, inkludert frysetørrede pulvere, beregnet til fremstilling av bikubeoppløsning ved oppløsning i den angitte væsken.

Pulver til blæreskyllevæske

Pulver til blæreskyllevæske er et pulver beregnet til fremstilling av blæreskyllevæske.

Pulver til dentalsement

Pulver til dentalsement er et pulver beregnet til bruk i fremstillingen av dentalsement.

Pulver til depotinjeksjonsvæske, suspensjon

Pulver til depotinjeksjonsvæske, suspensjon er ett eller flere pulvere av virkestoff, herunder frysetørrede pulvere, beregnet til fremstilling av depotinjeksjonsvæske, suspensjon ved dispergering i det angitte oppløsningsmiddelet.

Pulver til endotrakeopulmonal instillasjonsvæske, oppløsning

Pulver til endotrakeopulmonal instillasjonsvæske, oppløsning er et pulver beregnet til fremstilling av endotrakeopulmonal instillasjonsvæske, oppløsning.

Pulver til gurglevann, oppløsning

Pulver til gurglevann, oppløsning er et pulver beregnet til fremstilling av gurglevann.

Kvalitetskrav: Se Ph. Eur. ”Oromucosal preparations (Gargles)”.

Pulver til infusjonsvæsker

Pulver til infusjonsvæsker er faste preparater beregnet til fremstilling av infusjonsvæsker. Pulver til infusjonsvæske er en betegnelse som kan benyttes ved merking av pulver til infusjonsvæske, oppløsning. Pulver og væske til infusjonsvæske, oppløsning er et pulver med tilhørende væske, beregnet til fremstilling av infusjonsvæske, oppløsning.

Kvalitetskrav: Se Ph. Eur. “Parenteral preparations (Powders for injections or infusion)”.

Pulver til inhalasjonsvæske til nebulisator, oppløsning

Pulver til inhalasjonsvæske til nebulisator, oppløsning er et pulver beregnet til fremstilling av inhalasjonsvæske til nebulisator, oppløsning.

Pulver til inhalasjonsvæske til nebulisator, suspensjon

Pulver til inhalasjonsvæske til nebulisator, suspensjon er et pulver beregnet til fremstilling av inhalasjonsvæske til nebulisator, suspensjon.

Pulver til injeksjonsvæsker

Pulver til injeksjonsvæsker er faste preparater beregnet til fremstilling av injeksjonsvæsker. Pulver til injeksjonsvæske er en betegnelse som kan benyttes ved merking av pulver til injeksjonsvæske, oppløsning og pulver til injeksjonsvæske, suspensjon. Pulver og væske til injeksjonsvæske er et pulver med tilhørende væske, beregnet til fremstilling av injeksjonsvæske, oppløsning eller injeksjonsvæske, suspensjon.

Kvalitetskrav: Se Ph. Eur. “Parenteral preparations (Powders for injections or infusions)”.

Pulver til urtete

Pulver til urtete er et naturlegemiddel bestående av et frysetørret pulver fremstilt på basis av et dekokt, et infus eller en maserasjon av en eller flere tørkede vegetabilske droger. Pulveret er beregnet til fremstilling av urtete ved oppløsning i kokende vann før bruk.

Kvalitetskrav: Se Ph. Eur. "Herbal teas, instant"

Pulver til vaginalvæske, oppløsning

Pulver til vaginalvæske, oppløsning er faste preparater som består av ett eller flere pulvere, inkludert frysetørrede pulvere, beregnet til fremstilling av vaginalvæske, oppløsning ved oppløsning i den angitte væsken.

Pulver til vevslim

Pulver til vevslim er faste, sterile preparater som består av et pulver eller en pulverblanding beregnet til å appliseres direkte på skadet område for å danne et blodstillende middel og/eller vevslim etter kontakt med en passende væske (f.eks. blod).

Pulvere

Pulvere er faste preparater i findelt form til oral bruk. De kan være beregnet til å doseres etter volum.

Kvalitetskrav: Se Ph. Eur. “Powders, oral”.

Påflekkingsvæske

Påflekkingsvæske er en betegnelse som kan benyttes ved merking av påflekkingsvæske, emulsjon og påflekkingsvæske, oppløsning og påflekkingsvæske, suspensjon. Påflekkingsvæske er beregnet til dyr.

Kvalitetskrav: Se Ph. Eur. ”Veterinary liquid preparations for cutaneous application (Spot-on preparations)”.

Påhellingsvæske

Påhellingsvæske er en betegnelse som kan benyttes ved merking av påhellingsvæske, emulsjon og påhellingsvæske, oppløsning og påhellingsvæske, suspensjon. Påhellingsvæske er beregnet til dyr.

Kvalitetskrav: Se Ph. Eur. ”Veterinary liquid preparations for cutaneous application (Pour-on preparations)”.​

Publisert: 01.07.2023

​Fant du det du lette etter?