​​​​B - D​ - E - F - G - H - I - K - L - M - NO - P - R - S - T - U - VØ


 

Salver

Salver er preparater beregnet til applikasjon på huden og visse mukøse overflater. De har ved alminnelig temperatur en bløt, halvfast konsistens og fremstilles fra salvegrunnlag som fremtrer som et homogent, enfasesystem. Salver til applikasjon i nese, munn, rektum eller vagina betegnes henholdsvis Nesesalve, Munnsalve, Rektalsalve og Vaginalsalve.

Faste stoffer som ikke oppløses fullstendig i salvegrunnlaget, må bare anvendes i pulverisert tilstand.

Salver som gir gunstige betingelser for vekst av mikroorganismer, bør konserveres.

Kvalitetskrav: Se Ph. Eur. “Semi-solid preparations for cutaneous application (Ointments)”.

Siruper

Siruper er flytende preparater beregnet til oral bruk. De er karakterisert ved søt smak og viskøs konsistens og kan være sterkt sukkerholdige. Tørrstoffpreparater beregnet til fremstilling av siruper betegnes Granulat til sirup og Pulver til sirup.

Kvalitetskrav: Se Ph. Eur. ”Liquid preparations for oral use (Sirups), (Powders and granules for syrups)”. Monografien er også gjengitt i NLS under Flytende preparater til oral bruk.

Sjampo

Sjampo er flytende eller halvfaste preparater beregnet til å appliseres på hodebunnen og etterfølgende avskylling med vann. De fremstilles som oppløsninger, emulsjoner eller suspensjoner, som normalt gir skum ved inngnidning med vann.

Kvalitetskrav: Se Ph. Eur. “Liquid preparations for cutaneous application (Shampoos)”.

Skum

Skum er legemidler vanligvis beregnet til applikasjon på hud eller mukøse overflater. De har en bløt konsistens og består av store volum gass dispergert i væske som vanligvis appliseres fra overtrykksbeholder. Skum til rektal bruk betegnes Rektalskum, til vaginal bruk Vaginalskum.

Kvalitetskrav: Se Ph. Eur. “Foams, medicated”.

Skyllevæsker

Skyllevæsker er flytende preparater beregnet til utskylling av sår, operasjonshuler, urinveier og serøse hulrom, som f.eks. buk- og pleurahule. Preparater beregnet til utskylling av urinblæren eller magen betegnes henholdsvis Blæreskyllevæske og Mageskyllevæske.

Kvalitetskrav: Se Ph. Eur. “Preparations for irrigation”.

Slikkestein

Slikkestein er beregnet til dyr og fremstilles ved presning. Legemidlet administreres ved at dyret slikker steinen.

Smeltetabletter

Smeltetabletter er frysetørrede preparater eller tabletter med hurtig frisetting av legemidlet. De er beregnet til å plasseres på tungen eller eventuelt å dispergeres eller oppløses i vann før bruk .

Kvalitetskrav: Se Ph. Eur. “Tablets (Oral lyophilisates), (Orodispersible tablets)”.

Spenedypp

Spenedypp er en betegnelse som kan benyttes ved merking av spenedypp, emulsjon og spenedypp, oppløsning og spenedypp, suspensjon. Spenedypp er beregnet til dyr.

Kvalitetskrav: Se Ph. Eur. “Veterinary liquid preparations for cutaneous application (Teat dips)”.

Spenespray

Spenespray er en betegnelse som kan benyttes ved merking av spenespray, oppløsning. Spenespray er beregnet til dyr.

Kvalitetskrav: Se Ph. Eur. “Veterinary liquid preparations for cutaneous application (Teat sprays)”.

Stamoppløsning til radioaktive legemidler

Stamoppløsning til radioaktive legemidler er en radionuklideoppløsning produsert og beregnet til radiomerking av en annen substans forut for administrasjonen.

Kvalitetskrav: Se Ph. Eur. “Radiopharmaceutical preparations”.

Sterilt konsentrat

Sterilt konsentrat er en betegnelse som kan benyttes ved merking av konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning og konsentrat til injeksjonsvæske, oppløsning.

Stifter

Stifter er faste, endose- eller flerdosepreparater beregnet til lokal applikasjon. De er stav- eller kjegleformede og består av ett eller flere virkestoffer, enten alene eller oppløst eller dispergert i en egnet base. Stifter beregnet til applikasjon på hud, i sår, nese, tenner eller øre betegnes Hudstift, Sårstift, Nesestift, Dentalstift, Ørestift. Stifter beregnet til applikasjon i urinrør betegnes Urethralstift. Stifter beregnet til dyr til innføring i spenekanalen betegnes Spenestift.

Kvalitetskrav: Se Ph. Eur. "Sticks".

Stikkpiller

Stikkpiller inneholder legemidler i dosert mengde og er beregnet til innføring i endetarmen. De fremstilles ved presning, støpning eller komprimering.

Kvalitetskrav: Se Ph. Eur. “Rectal preparations (Suppositories)”.

Sublingvalfilm

Sublingvalfilm består at ett eller flere lag av egnet materiale og er beregnet til å plasseres under tungen for å oppnå systemisk effekt.

Sublingvalspray

Sublingvalspray er flytende preparater beregnet til sublingval bruk. De fremstilles som emulsjoner, oppløsninger eller suspensjoner og foreligger vanligvis som flerdosepreparat i trykkbeholder med doseringsventil. Sublingvalspray er en betegnelse som kan benyttes ved merking av sublingvalspray, emulsjon og sublingvalspray, oppløsning og sublingvalspray, suspensjon.

Sublingvaltabletter

Sublingvaltabletter inneholder legemidler i dosert mengde, beregnet til å plasseres under tungen og absorberes fra slimhinnen.

Kvalitetskrav: Se Ph. Eur. ”Oromucosal preparations (Sublingual tablets and buccal tablets)”.

Sugepastiller

Sugepastiller er preparater med en gummiaktig konsistens. De er beregnet til å suges eller tygges før svelging. Medisinsk tyggegummi er unntatt.

Kvalitetskrav: Se Ph. Eur. ”Oromucosal preparations (Lozenges and pastilles)”.

Sugetablett, komprimert

Sugetablett, komprimert inneholder legemiddel i dosert mengde og er beregnet til å suges for å absorberes fra eller å utøve lokalvirkning i munn og svelg. De fremstilles ved komprimering.

Kvalitetskrav: Se Ph. Eur. ”Oromucosal preparations (Compressed lozenges)”.

Sugetabletter

Sugetabletter inneholder legemidler i dosert mengde og er vanligvis beregnet til under langsom oppløsning å utøve lokalvirkning i munn og svelg. Sugetablett er en betegnelse som kan benyttes ved merking av sugetablett og sugetablett, komprimert.

Kvalitetskrav: Se Ph. Eur. ”Oromucosal preparations (Lozenges and pastilles)”.

Suspensjon til implantasjon

Suspensjon til implantasjon er en suspensjon beregnet til å implanteres i kroppen.​​​​​

Publisert: 01.04.2023

​Fant du det du lette etter?