​​​​​ B - D​ - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - VØ


Tabletter

Tabletter er til oral bruk og inneholder legemidler i dosert mengde, beregnet til raskt å frigjøres for å absorberes fra magesekk og/eller tarm, eller til lokalvirkning i magesekk og/eller tarm. De fremstilles vanligvis ved komprimering og kan være forsynt med et overtrekk. Tablett er en betegnelse som kan benyttes ved merking av udrasjerte, drasjerte og filmdrasjerte tabletter.

Kvalitetskrav: Se Ph. Eur. “Tablets”.

Tabletter med modifisert frisetting

Tabletter med modifisert frisetting er drasjerte eller udrasjerte tabletter fremstilt med spesielle hjelpestoffer eller ved en spesiell prosedyre, som hver for seg eller til sammen, modifiserer hastigheten eller stedet hvor legemidlet frisettes. Denne legemiddelformbetegnelsen skal kun benyttes når depottabletter eller enterotabletter ikke er dekkende.

Oppløsningen av legemiddel fra tabletter med modifisert frisetting skal oppfylle de av kontrollmyndigheten fastsatte krav.

Kvalitetskrav: Se Ph. Eur. “Tablets (Modified-release tablets)”.

Tablett med sensor

Tablett med sensor er tabletter beregnet for oral bruk, der det er inkorporert en eller flere ufordøyelige sensorer. Sensoren blir vanligvis ikke fordøyd og er vanligvis beregnet til bruk sammen med et eksternt diagnostisk utstyr som den kan sende data til i form av fysiologiske og atferdsmessige målinger.

Kvalitetskrav: Se Ph.Eur. «Tablets»

Tabletter til gurglevann, oppløsning

Tabletter til gurglevann, oppløsning er tabletter beregnet til fremstilling av gurglevann.

Kvalitetskrav: Se Ph. Eur. ”Oromucosal preparations (Gargles)”.

Tabletter til munnskyllevæske, oppløsning

Tabletter til munnskyllevæske, oppløsning er tabletter beregnet til fremstilling av munnskyllevæske.

Kvalitetskrav: Se Ph. Eur. ”Oromucosal preparations (Mouthwashes)”.

Tabletter til vaginalvæske, oppløsning

Tabletter til vaginalvæske, oppløsning er tabletter beregnet til fremstilling av vaginalvæske.

Kvalitetskrav: Se Ph. Eur. “Vaginal preparations (Tablets for vaginal solutions and suspensions)”.

Tannpasta

Tannpasta er en pasta beregnet til å appliseres på tenner.

Tannproteselakk

Tannproteselakk er en lakk beregnet til å appliseres på tannproteser.

Tilsetning til badevann

Tilsetning til badevann er preparater beregnet til å tilsettes bad eller badevann.

Transdermalgel

Transdermalgel er et halvfast endose- eller flerdosepreparat i form av en gel dannet ved hjelp av en enfaset væskebase og et egnet geldannende middel. Legemiddel er oppløst eller dispergert i basen, som kan være hydrofil eller hydrofob. Transdermalgeler er beregnet til transdermal bruk.

Transdermaloppløsning

Transdermaloppløsning er et endose- eller flerdosepreparat beregnet til transdermal bruk og inneholder legemiddel oppløst i en egnet væske. Betegnelsen Transdermaloppløsning skal bare brukes når mer spesifikke betegnelser som Påhellingsvæske, oppløsning, Iontoforeseoppløsning, Påflekkingsvæske, oppløsning og Transdermalspray, oppløsning ikke er dekkende.

Transdermalspray, oppløsning

Transdermalspray, oppløsning er et flerdosepreparat som består av en oppløsning i en trykkbeholder med sprayventil eller i en beholder utstyrt med spraypumpe. Oppløsningen er beregnet til transdermal bruk.

Transdermalt system

Transdermalt system er et sammensatt preparat beregnet til transdermal frisetting drevet av ytre krefter (f. eks. elektrisk strøm, kjemisk reaksjon). Depotplaster er unntatt.

Tyggekapsler, myke

Tyggekapsler, myke er myke kapsler beregnet til å tygges for å oppnå frisetting og absorpsjon av legemidlet.

Tyggetabletter

Tyggetabletter er tabletter beregnet til tygging.

Kvalitetskrav: Se Ph. Eur. “Tablets”.​​​​

Publisert: 01.07.2023

​Fant du det du lette etter?