​​​​ B - D​ - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - VØ


Vaginalbrusetabletter

Vaginalbrusetabletter er vaginaltabletter med hurtig frisetting av legemidlet.

Kvalitetskrav: Se Ph. Eur. ”Vaginal preparations”.

Vaginalinnlegg

Vaginalinnlegg er et innlegg til innføring i vagina hvor legemidlet helt eller delvis er beregnet til langsomt å frigjøres.

Kvalitetskrav: Se Ph. Eur. “Vaginal preparations”.

Vaginalkapsler

Vaginalkapsler inneholder legemidler i dosert mengde og er beregnet til innføring i vagina. De fremstilles i form av kapsler. Vaginalkapsel er en betegnelse som kan benyttes ved merking av vaginalkapsel, hard og vaginalkapsel, myk.

Kvalitetskrav: Se Ph. Eur. “Vaginal preparations (Vaginal capsules)”.

Vaginaltabletter

Vaginaltabletter inneholder legemidler i dosert mengde og er beregnet til innføring i vagina. De fremstilles ved komprimering.

Kvalitetskrav: Se Ph. Eur. “Vaginal preparations (Vaginal tablets)”.

Vaginalvæske

Vaginalvæske er en oppløsning, emulsjon eller suspensjon beregnet til skylling i vagina.

Kvalitetskrav: Se Ph. Eur. “Vaginal preparations (Vaginal solutions, emulsions and suspensions)”. 

Vagitorier

Vagitorier er faste preparater som inneholder ett eller flere legemidler i dosert mengde. De fremstilles vanligvis ved støpning. De kan ha forskjellig form, men er vanligvis eggformet, med passende volum og konsistens egnet for innføring i vagina for å utøve lokalvirkning. Legemidlet er dispergert eller oppløst i en passende grunnmasse som kan være oppløselig eller dispergerbar i vann eller som smelter ved kroppstemperatur.

Kvalitetskrav: Se Ph. Eur. “Vaginal preparations (Pessaries)”.

Vevslim

Vevslim er et klebemiddel eller lim beregnet til sammenhefting av vev.​​​​​​​

Publisert: 01.04.2023

​Fant du det du lette etter?