Adrenalin autoinjektorhttps://legemiddelverket.no/godkjenning/oppdatering-av-produktinformasjon/anbefalinger-fra-chmp-etter-referral/adrenalin-autoinjektorAdrenalin autoinjektorEtter anbefaling fra CHMP har kommisjonen vedtatt oppdatering av preparatomtale og pakningsvedlegg vedrørende dosering og riktig bruk for adrenalinholdige legemidler som appliseres via en autoinjektor.848
Legemidler basert på polymyxinhttps://legemiddelverket.no/godkjenning/oppdatering-av-produktinformasjon/anbefalinger-fra-chmp-etter-referral/legemidler-basert-pa-polymyxinLegemidler basert på polymyxinEtter anbefalinger fra CHMP har kommisjonen vedtatt oppdatering av preparatomtale og pakningsvedlegg for legemidler som er basert på polymyxin og har bruksområdene parenteral bruk og inhalasjon.843