​Polymyxin er en gruppe antibiotika som blir produsert av bakterien Paenibaciluus polymyxa. Det er kun polymyxin E (kolistin) som er godkjent til klinisk bruk i Europa.

Anbefalingen fra CHMP omhandler sikker bruk av legemidlene ved bruk hos pasienter med alvorlige infeksjoner som er resistente mot standard antibiotikaterapi.

Frist for innsendelse av endringssøknad: 06.02.2015

Endring i preparatomtale og pakningsvedlegg:

Mer informasjon:

Publisert: 06.09.2016

​Fant du det du lette etter?