Gå gjennom informasjon om sikker håndtering i pakningsvedlegg og SPC for cytostatikahttps://legemiddelverket.no/godkjenning/oppdatering-av-produktinformasjon/anbefalinger-fra-legemiddelverket-om-oppdatering-av-produktinformasjon/ga-gjennom-informasjon-om-sikker-handtering-i-pakningsvedlegg-og-spc-for-cytostatikaGå gjennom informasjon om sikker håndtering i pakningsvedlegg og SPC for cytostatikaHjemmebehandling med cytostatika stiller krav til kunnskap om sikker håndtering av slike legemidler. Informasjon om sikker håndtering og delbarhet varierer i produktinformasjonen til ulike cytostatika. Vi ber MT-innehavere gjennomgå informasjonen. 1015