Teksten er å anse som veiledende. Det er kun nødvendig å søke om oppdatering dersom det ikke er tilsvarende informasjon fra før av. 

Foreslått norsk tekst for benzodiazepiner og lignende legemidler

SPC avsnitt 4.4

Risiko ved samtidig bruk av opioider:

Samtidig bruk av <Preparatnavn> og opioider kan medføre sedasjon, respirasjonsdepresjon, koma og dødsfall. På grunn av disse risikofaktorene bør samtidig forskrivning av sedativa, som for eksempel benzodiazepiner eller lignende legemidler slik som <Preparatnavn> og opioider være forbeholdt pasienter der andre behandlingsalternativer ikke er mulig. Dersom <Preparatnavn> forskrives samtidig med opioider, bør laveste effektive dose og kortest mulig behandlingstid benyttes (se også generell doseanbefaling i pkt. 4.2).

Pasienter skal overvåkes nøye for tegn og symptomer på respirasjonsdepresjon og sedasjon. Gjør derfor pasienter og eventuelle omsorgspersoner oppmerksom på disse symptomene (se pkt. 4.5).

SPC avsnitt 4.5

Opioider:

Samtidig bruk av sedativa, som for eksempel benzodiazepiner eller lignende legemidler slik som <Preparatnavn> og opioider øker risikoen for sedasjon, respirasjonsdepresjon, koma og dødsfall på grunn av en additiv CNS-hemmende effekt. Dose og varighet ved samtidig bruk bør begrenses (se pkt. 4.4).

PIL avsnitt 2

Samtidig bruk av <Preparatnavn> og opioider (sterke smertestillende midler, legemidler til behandling av rusmiddelavhengighet og enkelte hostestillende medisiner) øker risikoen for søvnighet, pustevansker (respirasjonsdepresjon) og koma, og kan være livstruende. Samtidig bruk bør kun vurderes der det ikke er andre behandlingsalternativer.

Dersom legen din sier du skal ta <Preparatnavn> sammen med opioider, bør dosen og varigheten av den samtidige bruken begrenses av legen.

Informer legen din om alle opioid-medisiner du tar, og følg legens dosering nøye. Gjør venner og familie oppmerksom på tegn og symptomer nevnt ovenfor. Kontakt legen din dersom du opplever noen av disse symptomene.

Foreslått norsk tekst for opioider

SPC avsnitt 4.4

Risiko ved samtidig bruk av sedativa som benzodiazepiner eller lignende legemidler:
Samtidig bruk av <Preparatnavn> og sedativa, som benzodiazepiner eller lignende legemidler, kan medføre sedasjon, respirasjonsdepresjon, koma og dødsfall. Derfor bør samtidig forskrivning av sedativa være forbeholdt pasienter der andre behandlingsalternativer ikke er mulig. Dersom <Preparatnavn> blir forskrevet samtidig med sedativa, bør laveste effektive dose og kortest mulig behandlingstid benyttes.

Pasienter skal overvåkes nøye for tegn og symptomer på respirasjonsdepresjon og sedasjon. I den forbindelse anbefales det sterkt å gjøre pasienter og omsorgspersoner oppmerksom på disse symptomene (se pkt. 4.5).

SPC avsnitt 4.5

Sedativa som benzodiazepiner eller lignende legemidler:

Samtidig bruk av opioider med sedativa, som benzodiazepiner eller lignende legemidler, øker risikoen for sedasjon, respirasjonsdepresjon, koma og dødsfall på grunn av additiv CNS-hemmende effekt. Dose og varighet ved samtidig bruk bør begrenses (se pkt. 4.4).

PIL avsnitt 2

Samtidig bruk av <Preparatnavn> og beroligende legemidler, som benzodiazepiner og lignende legemidler, øker risikoen for søvnighet, pustevansker (respirasjonsdepresjon) og koma. Dette kan være livstruende. På grunn av dette bør samtidig bruk kun vurderes der andre behandlingsalternativer ikke er mulig.

Dersom legen sier du skal ta <Preparatnavn> sammen med beroligende legemidler, bør dose og varighet ved den samtidige bruken begrenses av legen.

Informer legen din om alle beroligende legemidler du bruker, og følg legens dosering nøye. Det kan være nyttig å gjøre venner og familie oppmerksom på tegn og symptomer nevnt over. Kontakt legen din dersom du opplever noen av disse symptomene.

Oppdatert: 13.08.2018

Publisert: 18.07.2018

​Fant du det du lette etter?