​Preparatomtale

Avsnitt 4.4

Aspirasjon av jernsulfat-tabletter kan gi nekrose i bronkieslimhinnen. Dette kan føre til bronkoialstenose, hoste, hemoptyse, og/eller lungebetennelse, og symptomene kan oppstå dager eller måneder etter aspirasjonen. Eldre pasienter og pasienter med svelgevansker skal kun behandles med jernsulfat-tabletter etter en grundig vurdering av pasientens risiko for aspirasjon. Alternative legemiddelformer bør vurderes. Pasienter bør søke legehjelp ved mistanke om aspirasjon.

Avsnitt 4.8

Bronkialstenose (se avsnitt 4.4)

Pakningsvedlegg:

Advarsler og forsiktighetsregler:

Rådfør deg med lege før du bruker X dersom du har vanskeligheter med å svelge.
Kontakt lege så snart som mulig hvis du setter tabletten i halsen, fordi det kan oppstå sår og forsnevring i bronkiene (forgreningene i lungene) hvis tabletten havner i luftveiene. Symptomer på dette er vedvarende hosting, opphosting av blod og/eller tungpustethet, som kan dukke opp selv dager eller måneder etter at tabletten ble satt i halsen. Du må derfor raskt undersøkes for å sjekke at tabletten ikke har skadet luftveiene dine.

Mulige bivirkninger:

Alle pasienter, men særlig eldre pasienter og pasienter som har svelgeproblemer, er utsatt for å få sår i halsen eller i spiserøret. Hvis tabletten kommer i luftveiene, er det en risiko for sårdannelse i bronkiene (forgreningene i lungene) og forsnevring av disse.

Publisert: 19.07.2018

​Fant du det du lette etter?