På bakgrunn av dette ber Legemiddelverket innehavere av relevante markedsføringstillatelser om å implementere vedtaket.

Merk: Brev til de enkelte innehavere av relevante markedsføringstillatelser vil ikke bli sendt i denne saken.

Frist for innsendelse av IB-endringssøknad: 16. oktober 2015

Endring i preparatomtale og pakningsvedlegg:

Engelsk tekst for preparatomtale og pakningsvedlegg

Norsk tekst for preparatomtale og pakningsvedlegg

Mer informasjon:

Updated advice on use of high dose ibuprofen

Publisert: 26.06.2015

​Fant du det du lette etter?