Databasen vert driven og halde ved like av Det europeiske byrå for legemiddelvurdering (EMA). Kvar enkelt legemiddelmyndigheit har ansvar for oppdatering og vedlikehald av informasjon om tilverkerløyva og GMP-sertifikata dei sjølv har gitt. 

Databasen innehalder følgjande informasjon: 

  • Tilverkarløyve for tilverking av legemiddel innanfor EØS-området
  • Tilverkarløyve for import av legemiddel frå tredjeland (land utanfor EØS-området)
  • GMP-sertifikat for GMP-inspeksjonar innanfor EØS-området
  • GMP-sertifikat for GMP-inspeksjonar i tredjeland utført av en legemiddelmyndigheit i EØS-området.
 
Konfidensiell informasjon av forretningsmessig og/eller personleg karakter er ikkje offentleg tilgjengeleg i databasen. Dette vil blant anna seie at namn på verkestoff, namn på kvalifiserte personar og namn på utstedar av løyve og sertifikat ikkje er tilgjengeleg.
 
Alle tilverkarløyve og GMP-sertifikat utstedt av Statens legemiddelverk er nå tilgjengeleg i EudraGMDP. 
 
Tilverkarløyve og GMP-sertifikat vil fortsatt bli utstedt på papir og sendt til verksemda.
 
 
​Fant du det du lette etter?