​​​​​​Veiledning innebærer en målrettet samtale hvor Legemiddelverket blant annet henviser til ulike retningslinjer, regelverk og andre dokumenter som er nyttige for søker å ha kunnskap om. Legemiddelverket veileder i hvordan man kan forstå, bruke og følge slike dokumenter slik at søker selv kan ta de endelige beslutninger.

Rådgivning innebærer å gi forslag til løs​ninger rundt et tema. I samspill med søker kan Legemiddelverket komme med anbefalinger eller foreslå tiltak som bør gjennomføres for å komme nærmere målet.​

Legemiddelverket gir både veiledning og rådgivning rundt legemidler til dyr og mennesker. Angående medisinsk utstyr gir Legemiddelverket kun veiledning.​​

 

 

Utvikling av medisinske produkterhttps://legemiddelverket.no/godkjenning/veiledning-og-rad/vitenskapelig-og-regulatorisk-veiledning-i-forbindelse-med-utvikling-av-medisinske-produkterUtvikling av medisinske produkterLegemiddelverket tilbyr veiledning og råd om utvikling av humane og veterinære legemidler og medisinsk utstyr.625Legemiddelverket tilbyr veiledning og råd om utvikling av humane og veterinære legemidler og medisinsk utstyr.
Klinisk utprøvinghttps://legemiddelverket.no/godkjenning/veiledning-og-rad/veiledning-ved-soknader-om-klinisk-utprovingKlinisk utprøvingVed veiledninger om klinisk utprøving kan man diskutere hvilke studier som er søkepliktige, hvordan man søker kliniske studier, hva som skal til for å få godkjenning og dokumentasjonskrav. Spørsmål om sykehusunntak for avanserte terapier kan også tas opp.627Ved veiledninger om klinisk utprøving kan man diskutere hvilke studier som er søkepliktige, hvordan man søker kliniske studier, hva som skal til for å få godkjenning og dokumentasjonskrav. Spørsmål om sykehusunntak for avanserte terapier kan også tas opp.
Legemiddelgodkjenninghttps://legemiddelverket.no/godkjenning/veiledning-og-rad/regulatorisk-veiledning-ved-legemiddelgodkjenningLegemiddelgodkjenningVi tilbyr råd og veiledning i alle faser av legemiddelets livsløp på bakgrunn av vår generelle vitenskapelige/regulatoriske ekspertise. 658Legemiddelverket gir vitenskapelig og regulatorisk veiledning
Helseøkonomiske analyserhttps://legemiddelverket.no/godkjenning/veiledning-og-rad/veiledning-i-forbindelse-med-helseokonomiske-analyserHelseøkonomiske analyserLegemiddelverket tilbyr formøter til firmaer som ønsker veiledning i forbindelse med innsending av dokumentasjon for metodevurdering.626

​Fant du det du lette etter?