​​

 

 

Utvikling av medisinske produkterhttps://legemiddelverket.no/godkjenning/veiledning-og-rad/vitenskapelig-og-regulatorisk-veiledning-i-forbindelse-med-utvikling-av-medisinske-produkterUtvikling av medisinske produkterLegemiddelverket tilbyr veiledning og råd om utvikling av humane og veterinære legemidler og medisinsk utstyr.625Legemiddelverket tilbyr veiledning og råd om utvikling av humane og veterinære legemidler og medisinsk utstyr.
Klinisk forskninghttps://legemiddelverket.no/godkjenning/veiledning-og-rad/veiledning-ved-soknader-om-klinisk-forskningKlinisk forskningInformasjon for akademia og helsepersonell om hvilke studier som er søkepliktige, hvordan søke kliniske studier, hva som skal til for å få godkjent en studie, hvilke dokumentasjonskrav som stilles og sykehusunntak for avanserte terapier.627Informasjon for akademia og helsepersonell om hvilke studier som er søkepliktige, hvordan søke kliniske studier, hva som skal til for å få godkjent en studie, hvilke dokumentasjonskrav som stilles og sykehusunntak for avanserte terapier.
Legemiddelgodkjenninghttps://legemiddelverket.no/godkjenning/veiledning-og-rad/regulatorisk-veiledning-ved-legemiddelgodkjenningLegemiddelgodkjenningVi tilbyr råd og veiledning i alle faser av legemiddelets livsløp på bakgrunn av vår generelle vitenskapelige/regulatoriske ekspertise. 658Legemiddelverket gir vitenskapelig og regulatorisk veiledning
Helseøkonomiske analyserhttps://legemiddelverket.no/godkjenning/veiledning-og-rad/veiledning-i-forbindelse-med-helseokonomiske-analyserHelseøkonomiske analyserLegemiddelverket tilbyr formøter til firmaer som ønsker veiledning i forbindelse med innsending av dokumentasjon for metodevurdering.626
Samtidig nasjonal veiledning fra to europeiske myndigheterhttps://legemiddelverket.no/godkjenning/veiledning-og-rad/samtidig-nasjonal-veiledning-fra-to-europeiske-myndigheterSamtidig nasjonal veiledning fra to europeiske myndigheter​Legemiddelverket deltar i en europeisk pilot som skal teste ut «simultaniously national scientific advice (SNSA)», ved nasjonal vitenskapelig og regulatorisk veiledning for kliniske studier og legemiddelutvikling. 2390Legemiddelverket deltar i en pilot der to land samarbeider om veiledning.

​Fant du det du lette etter?