Legemiddelutviklinghttps://legemiddelverket.no/godkjenning/veiledning-og-rad/vitenskapelig-og-regulatorisk-veiledning-i-forbindelse-med-legemiddelutviklingLegemiddelutviklingLegemiddelverket tilbyr veiledning og råd om utvikling av humane og veterinære legemidler.625
Klinisk forskninghttps://legemiddelverket.no/godkjenning/veiledning-og-rad/veiledning-ved-soknader-om-klinisk-forskningKlinisk forskningInformasjon for akademia og helsepersonell om hvilke studier som er søkepliktige, hvordan søke kliniske studier, hva skal til for å få godkjent en studie, hvilke dokumentasjonskrav stilles og sykehusunntak for avanserte terapier. 627
Legemiddelgodkjenninghttps://legemiddelverket.no/godkjenning/veiledning-og-rad/regulatorisk-veiledning-ved-legemiddelgodkjenningLegemiddelgodkjenningVi tilbyr råd og veiledning i alle faser av legemiddelets livsløp på bakgrunn av vår generelle vitenskapelige/regulatoriske ekspertise. 658Legemiddelverket gir vitenskapelig og regulatorisk veiledning
Helseøkonomiske analyserhttps://legemiddelverket.no/godkjenning/veiledning-og-rad/veiledning-i-forbindelse-med-helseokonomiske-analyserHelseøkonomiske analyserLegemiddelverket tilbyr formøter til firmaer som ønsker veiledning i forbindelse med innsending av dokumentasjon for metodevurdering.626
Samtidig nasjonal veiledning fra to europeiske myndigheterhttps://legemiddelverket.no/godkjenning/veiledning-og-rad/samtidig-nasjonal-veiledning-fra-to-europeiske-myndigheterSamtidig nasjonal veiledning fra to europeiske myndigheter​Legemiddelverket deltar i en europeisk pilot som skal teste ut «simultaniously national scientific advice (SNSA)», ved nasjonal vitenskapelig og regulatorisk veiledning for kliniske studier og legemiddelutvikling. 2390Legemiddelverket deltar i en pilot der to land samarbeider om veiledning.

​Fant du det du lette etter?