Legemiddelutviklinghttps://legemiddelverket.no/godkjenning/veiledning-og-rad/vitenskapelig-og-regulatorisk-veiledning-i-forbindelse-med-legemiddelutviklingLegemiddelutviklingLegemiddelverket tilbyr veiledning og råd om utvikling av humane og veterinære legemidler.625
Klinisk forskninghttps://legemiddelverket.no/godkjenning/veiledning-og-rad/veiledning-ved-soknader-om-klinisk-forskningKlinisk forskningInformasjon for akademia og helsepersonell om hvilke studier som er søkepliktige, hvordan søke kliniske studier, hva skal til for å få godkjent en studie, hvilke dokumentasjonskrav stilles og sykehusunntak for avanserte terapier. 627
Legemiddelgodkjenninghttps://legemiddelverket.no/godkjenning/veiledning-og-rad/regulatorisk-veiledning-ved-legemiddelgodkjenningLegemiddelgodkjenningLegemiddelverket gir veiledning i korrekt innsendelse og saksgang for de ulike trinnene i godkjenning av legemidler. 658
Helseøkonomiske analyserhttps://legemiddelverket.no/godkjenning/veiledning-og-rad/veiledning-i-forbindelse-med-helseokonomiske-analyserHelseøkonomiske analyserLegemiddelverket tilbyr formøter til firmaer som ønsker veiledning i forbindelse med innsending av helseøkonomiske analyser.626
Tilvirkning, distribusjon og omsetninghttps://legemiddelverket.no/godkjenning/veiledning-og-rad/veiledning-og-informasjon-til-apotek-grossister-og-tilvirkereTilvirkning, distribusjon og omsetningTilsynsavdelingen ivaretar mange oppgaver som gjelder apotek, grossister og tilvirkere. Avdelingen har ikke et felles system for å veilede brukerne på de ulike områdene. Vårt mål er at nettsidene våre skal gi tilstrekkelig informasjon. 659Tilsynsavdelingen ivaretar mange oppgaver som gjelder apotek, grossister og tilvirkere.

​Fant du det du lette etter?