Forskriver må søke om godkjenningsfritak for medisinske gasser hvis det ikke foreligger ​en tilsvarende markedsført medisinsk gass fra en leveringsdyktig leverandør. Det vil si at når det er gitt markedsføringstillatelse for en bestemt gass, og denne gassen kan leveres, vil det ikke lenger være grunnlag for å gi et godkjenningsfritak for gassen.

Søknadsskjemaet som benyttes ved godkjenningsfritak er utformet med tanke på legemidler som omsettes gjennom apotek. Når det gjelder medisinske gasser skal søknad i stedet leveres direkte til gassleverandøren. Som følge av at medisinske gasser er oppført på Negativlisten (lenke til Negativlisten), må gassleverandøren videresende søknaden til Legemiddelverket for behandling.

For sykehus er det tilstrekkelig med én søknad pr gass pr år.

Medisinsk gass til bruk for pasient utenfor institusjon administreres av lokale avdelinger for behandlingshjelpemidler. Det vil være tilstrekkelig med én søknad pr gass pr år fra den enkelte avdeling for behandlingshjelpemidler. Det er med andre ord ikke nødvendig med søknad for hver enkelt pasient.

Publisert: 12.08.2016