Apotek og forskrivere

  • Send helst spørsmål på e-post til godkjenningsfritak@legemiddelverket.no
  • Telefontiden er klokka 10.00-11.00 hvis det er viktig for deg å snakke med saksbehandler. Telefon: 92 29 46 49
  • Telefaks: 22 89 77 11 - kun til innsending av søknader i ekstraordinære tilfeller.

Papirsøknader sendes til Statens legemiddelverk, postboks 6167 Etterstad, 0602 Oslo

Pasienter

Oppdatert: 22.02.2017

Publisert: 12.08.2016