Legemidler som ikke har markedsføringstillatelse i EØS, USA, PIC/S-land (inkludert Storbritannia) eller land med MRA-avtale

Søknaden om godkjenningsfritak skal som hovedregel vurderes av Legemiddelverket før utlevering. Legemidler som likevel kan utleveres direkte fra apotek er oppført på positivlisten. 

Apotekfremstilte legemidler fra utlandet

Apotekfremstilte legemidler fra utlandet har ikke markedsføringstillatelse. Søknad om godkjenningsfritak skal derfor som hovedregel vurderes av Legemiddelverket før utlevering.  Legemidler som likevel kan utleveres direkte fra apotek er oppført på positivlisten.

Biologiske legemidler, vaksiner, sera

Søknad om godkjenningsfritak skal som hovedregel vurderes av Legemiddelverket før utlevering. Legemidler som likevel kan utleveres direkte fra apotek eller Folkehelseinstituttet er oppført på positivlisten. 

Medisinske gasser 

Søknad om godkjenningsfritak skal vurderes av Legemiddelverket før utlevering. Søknader som gjelder medisinske gasser sendes direkte til gassleverandøren som så sender søknaden videre til Legemiddelverket.

Andre legemidler

Virkestoff
Eksempel på salgsnavnKommentar
AprotininTrasylolRisiko ved bruk
​Cannabispreparater uten MT i noen land (unntak CBD-olje fra Glostrup apotek) ​Bedrocan​Strengt regulert
​Deksametason injeksjon​​Finnes markedsført produkt (Dexavit). Legemiddelverket skal vurdere bruk av uregistrerte preparater
​Deksamfetamin tablett​-​Finnes markedsført produkt (Attentin). Legemiddelverket skal vurdere bruk av uregistrerte preparater
​Dekstropropoksyfen​-Risiko ved bruk
​Dronabinol​Marinol​Strengt regulert
​Favipiravir​Avigan​-
Fenoksybenzamin-hydrokloridDibenylineUtilfredsstillende sikkerhets-dokumentasjon
​Heroin​Diamorfin​Forbudt etter §5 i narkotikaforskriften og krever tillatelse til rekvirering fra Helsedirektoratet
​Idebenon
​-Finnes markedsført produkt (Raxone). Legemiddelverket skal vurdere bruk av uregistrerte preparater.
​Melatonin 3 mg tablett og kapsel (Fra 1. september 2020).

​Finnes markedsført produkt (Melatonin Orifarm). Legemiddelverket skal vurdere bruk av uregistrerte preparater.
​Midazolam mikstur og munnvann​-​Finnes markedsførte produkter (Ozalin mikstur og Buccolam munnvann). Legemiddelverket skal vurdere bruk av uregistrerte preparater. Rekvirenten må dokumentere at det er medisinske grunner eller forhold knyttet til utformingen av produktet som taler for å velge et uregistrert produkt.

 

Oppdatert: 18.07.2020

Publisert: 31.05.2016

​Fant du det du lette etter?