Virkestoff
Eksempel på preparatnavn
Kommentar/vurdering
Aprotinin
Trasylol
Økt pasientrisiko ved bruk
Cisaprid
Prepulsid
QT-forlengelse
​Domperidone Domperidone og Motilium​QT-forlengelse
Dronabinol, delta-9-tetrahydrokannabinol
Marinol
Står på Narkotikalisten
Fenoksybenzamin hydroklorid
Dibenyline
Utilfredsstillende sikkerhetsdokumentasjon
Legemidler der virkestoffet er omfattet av "Forskrift av 14. februar 2013 om narkotika"
 
 
 
Som narkotika regnes de stoffer som er oppført på Narkotikalisten samt salter, stereoisomere, estere og etere av de oppførte stoffer.
 
Følgende narkotiske legemidler er unntatt fra negativlisten (*):  
 
  • Rohypnol (flunitrazepam)
  • Frisium (clobazam)
  • Trapanal og Tiomebumalnatrium (tiopental)
  • Nembutal (pentobarbital)
  • Suboxone film

Unntakene gjelder preparatnavn og ikke virkestoffet generelt.

Karisoprodol Karisoprodol (tidligere Somadril)Utilfredsstillende effekt- og sikkerhetsdokumentasjon. Innvilges kun til pasienter som har brukt karisoprodol før. Karisoprodol gis ikke til nye brukere.(*)
​KetaminKetamine​​Stor fare for misbruk og avhengighet. (*)
Ketokonazol til oral brukNizoral​​Stor fare for leverskader
​Lisdexamfetamin​Vyvanse ​Stor fare for misbruk og avhengighet. ​Stor fare for misbruk og avhengighet. (*)
Medisinske gasser

 
Medisinske gasser som ikke har markedsføringstillatelse i Norge.
Metamizol
Novalgin
Kjent risiko for agranulocytose
​Misoprostol​Angusta​NB! Gjelder kun Angusta produsert av Azanta. Dette produktet har ikke MT i EØS. Det er produsert i India.
Penfluridol
Semap
Utilfredsstillende sikkerhetsdokumentasjon
Biologiske legemidler
 
Eksempler på slike legemidler er blodprodukter, sera, vev, vevsekstrakter, cellekulturer m.v. Armour Thyroid faller også inn under dette punktet.
Rimonabant
Acomplia
Søknader på rimonabant vil bli avslått på grunn av bivirkningsprofilen.
Sibutramin
Reductil
Søknader på sibutramin vil bli avslått på grunn av bivirkningsprofilen.
​TioridazinMelleril og andre generika​​QT-forlengelse
​VaksinerVaksiner som ikke har markedsføringstillatelse i Norge og som ikke er oppført på positivlisten.​
Zafirlukast
Accolate
Utilfredsstillende effekt- og sikkerhetsdokumentasjon

(*) Ved bruk av papirsøknad kreves også A-blankett, men kun søknaden skal sendes til Legemiddelverket.

Publisert: 31.05.2016