​​​​

 

 

Apotekdrifthttps://legemiddelverket.no/import-og-salg/apotekdriftApotekdriftInformasjon om søknader og meldinger fra apotek, tilsynsarbeid, reguleringer og annet som gjelder apoteksektoren.502Søknader og meldinger fra apotek, tilsynsarbeid, Schengen-attest med mer.
Apotekøkonomihttps://legemiddelverket.no/import-og-salg/apotekokonomiApotekøkonomiLegemiddelverket følgjer med på apotekøkonomien, gir driftsstøtte til apotek og refunderer frakt for pasientar som ikkje kan besøkja apoteket sjølve. 42Apotekstatistikk, driftsstøtte, fraktrefusjon, regnskapsrapportering.
Avgifterhttps://legemiddelverket.no/import-og-salg/avgifterAvgifter​Legemiddelverket krever inn tre ulike omsetningsavgifter på legemiddelområdet: Leverandøravgift, detaljistavgift og LUA-avgift. 48Informasjon om leverandøravgift, detaljistavgift og LUA-avgift.
Import av legemidler til personlig brukhttps://legemiddelverket.no/import-og-salg/import-til-personlig-brukImport av legemidler til personlig brukÅ ta med seg legemidler inn i Norge og å få legemidler tilsendt i posten regnes som import. 1536Det er ulike regler for å ta legemidler i bagasjen og å få dem tilsendt i posten.
Import og grossistvirksomhethttps://legemiddelverket.no/import-og-salg/import-og-grossistvirksomhetImport og grossistvirksomhetGrossistvirksomhet vil si innførsel fra EØS-området, innkjøp, lagring, distribusjon, utførsel og eksport av legemidler, og dette krever grossisttillatelse. Import fra land utenfor EØS-området krever vanligvis tilvirkertillatelse.47Veiledere, regelverk og informasjon om søknadsprosess og hvilke tillatelser som kreves.
Kvalitetssvikt - melderutinerhttps://legemiddelverket.no/import-og-salg/import-og-grossistvirksomhet/tiltak-ved-kvalitetssvikt-pa-legemidlerKvalitetssvikt - melderutinerInformasjon om meldeplikt og melderutiner ved kvalitetssvikt, inkludert rutiner for salgsstopp/tilbaketrekking/tilbakekalling. 639
Salg utenom apotek (LUA-ordningen)https://legemiddelverket.no/import-og-salg/salg-utenom-apotekSalg utenom apotek (LUA-ordningen)Noen reseptfrie legemidler kan selges i dagligvarebutikker, kiosker og bensinstasjoner. Ordningen skal bedre tilgjengeligheten til velkjente reseptfrie legemidler og gi priskonkurranse mellom apotek og andre utsalgsteder. 40Regelverk, oversikt over utsalgssteder, godkjente grossister og legemidler som kan selges.
Medisinsk utstyrhttps://legemiddelverket.no/medisinsk-utstyrMedisinsk utstyr​Legemiddelverket er fag- og tilsynsmyndighet for medisinsk utstyr i Norge og fører tilsyn med produsenter og tekniske kontrollorgan.1557Melding om uønskede hendelser, teknisk kontrollorgan og annen informasjon om medisinsk utstyr.
Schengen-attesthttps://legemiddelverket.no/import-og-salg/apotekdrift/schengen-attestSchengen-attestEn Schengen-attest er dokumentasjon fra et apotek på at du eier legemidler med narkotiske virkestoffer (f.eks beroligende, sterke smertestillende, sentralstimulerende eller legemidler for søvn). Det er lurt å ha med seg en slik attest på reise i Schengen.739Informasjon om hvilke legemidler attesten gjelder, gyldighetstid og skjema.
Sikkerhetsanordninger for legemidlerhttps://legemiddelverket.no/import-og-salg/sikkerhetsanordninger-for-legemidlerSikkerhetsanordninger for legemidler9. februar 2019 ble det innført krav om sikkerhetsanordninger på legemidler som skal markedsføres i EU/EØS-området. Hensikten er å hindre forfalskninger i den legale forsyningskjeden av legemidler. 1981Hvordan fungerer systemet, hvem har ansvaret og hvordan melde avvik?
Statistikk for omsetning av legemidlerhttps://legemiddelverket.no/import-og-salg/legemiddelstatistikkStatistikk for omsetning av legemidlerStatistikk om legemiddelbruken i den norske befolkninga finst i Reseptregisteret og i databasen for grossistbasert legemiddelstatistikk. Folkehelseinstituttet har ansvar for desse databasane. 613Informasjon om Reseptregisteret og databasen for grossistbasert legemiddelstatistikk.
Utlevering og salg av legemidler i apotekhttps://legemiddelverket.no/import-og-salg/utlevering-og-salg-i-apotekUtlevering og salg av legemidler i apotekRegelverk for utlevering av legemidler.39Utleveringsforskriften, utleveringsbestemmelser med mer.

​Fant du det du lette etter?