Apotekdrifthttps://legemiddelverket.no/import-og-salg/apotekdriftApotekdriftInformasjon om søknader og meldinger fra apotek, tilsynsarbeid, reguleringer og annet som gjelder apoteksektoren.502Søknader og meldinger fra apotek, tilsynsarbeid, Schengen-attest med mer.
Apotekøkonomihttps://legemiddelverket.no/import-og-salg/apotekokonomiApotekøkonomiLegemiddelverket følgjer med på apotekøkonomien, gir driftsstøtte til apotek og refunderer frakt for pasientar som ikkje kan besøkja apoteket sjølve. 42Apotekstatistikk, driftsstøtte, fraktrefusjon, regnskapsrapportering.
Avgifterhttps://legemiddelverket.no/import-og-salg/avgifterAvgifter​Legemiddelverket krever inn tre ulike omsetningsavgifter på legemiddelområdet: Kontrollavgift, omsetningsavgift og LUA-avgift. 48Informasjon om kontrollavgift, omsetningsavgift og LUA-avgift.
Import av legemidler til personlig brukhttps://legemiddelverket.no/import-og-salg/import-til-personlig-brukImport av legemidler til personlig brukPostforsendelser med legemidler fra utlandet kan bli stoppet og destruert av Tollvesenet. Hensikten med et strengt regelverk er å hindre feil bruk og beskytte forbrukere mot falske og ulovlige legemidler.619Hva regnes som legemidler og hva er tillatt å importere?
Import og grossistvirksomhethttps://legemiddelverket.no/import-og-salg/import-og-grossistvirksomhetImport og grossistvirksomhetGrossistvirksomhet vil si innførsel fra EØS-området, innkjøp, lagring, distribusjon, utførsel og eksport av legemidler, og dette krever grossisttillatelse. Import fra land utenfor EØS-området krever vanligvis tilvirkertillatelse.47Veiledere, regelverk og informasjon om søknadsprosess og hvilke tillatelser som kreves.
Salg utenom apotek (LUA-ordningen)https://legemiddelverket.no/import-og-salg/salg-utenom-apotekSalg utenom apotek (LUA-ordningen)Noen reseptfrie legemidler kan selges i dagligvarebutikker, kiosker og bensinstasjoner. Ordningen skal bedre tilgjengeligheten til velkjente reseptfrie legemidler og gi priskonkurranse mellom apotek og andre utsalgsteder. 40Regelverk og oversikt over utsalgssteder, godkjente grossister og legemidler som kan selges utenom apotek.
Schengen-attesthttps://legemiddelverket.no/import-og-salg/apotekdrift/schengen-attestSchengen-attestEn Schengen-attest er dokumentasjon fra et norsk apotek på at du eier en medisin som inneholder narkotika eller psykotrope stoffer. Dette gjelder for eksempel sterke smertestillende legemidler, sovemidler og beroligende midler.739Skjema og veiledning, informasjon om hvor lenge attesten er gyldig og hvilke legemidler den gjelder.
Statistikk for omsetning av legemidlerhttps://legemiddelverket.no/import-og-salg/legemiddelstatistikkStatistikk for omsetning av legemidlerStatistikk om legemiddelbruken i den norske befolkningen fins i Reseptregisteret og i databasen for grossistbasert legemiddelstatistikk. Folkehelseinstituttet har ansvar for disse databasene. 613Informasjon om Reseptregisteret og databasen for grossistbasert legemiddelstatistikk.
Utlevering og salg av legemidler i apotekhttps://legemiddelverket.no/import-og-salg/utlevering-og-salg-i-apotekUtlevering og salg av legemidler i apotekRegelverk for utlevering av legemidler.39Utleveringsforskriften, utleveringsbestemmelser med mer.

​Fant du det du lette etter?