Apotekdrifthttps://legemiddelverket.no/import-og-salg/apotekdriftApotekdriftInformasjon om søknader og meldinger fra apotek, tilsynsarbeid, reguleringer og annet som gjelder apoteksektoren.502Søknader og meldinger fra apotek, tilsynsarbeid, Schengen-attest med mer.
Apotekøkonomihttps://legemiddelverket.no/import-og-salg/apotekokonomiApotekøkonomiLegemiddelverket følgjer med på apotekøkonomien, gir driftsstøtte til apotek og refunderer frakt for pasientar som ikkje kan besøkja apoteket sjølve. 42Apotekstatistikk, driftsstøtte, fraktrefusjon, regnskapsrapportering.
Avgifterhttps://legemiddelverket.no/import-og-salg/avgifterAvgifter​Legemiddelverket krever inn tre ulike omsetningsavgifter på legemiddelområdet: Leverandøravgift, detaljistavgift og LUA-avgift. 48Informasjon om leverandøravgift, detaljistavgift og LUA-avgift.
Import og grossistvirksomhethttps://legemiddelverket.no/import-og-salg/import-og-grossistvirksomhetImport og grossistvirksomhetGrossistvirksomhet vil si innførsel fra EØS-området, innkjøp, lagring, distribusjon, utførsel og eksport av legemidler, og dette krever grossisttillatelse. Import fra land utenfor EØS-området krever vanligvis tilvirkertillatelse.47Veiledere, regelverk og informasjon om søknadsprosess og hvilke tillatelser som kreves.
Import og medbringing av legemidler til personlig brukhttps://legemiddelverket.no/import-og-salg/import-til-personlig-brukImport og medbringing av legemidler til personlig brukDet er ulike regler for postforsendelse og medbringing på reise.1536
Medisinsk utstyrhttps://legemiddelverket.no/medisinsk-utstyrMedisinsk utstyr​Legemiddelverket er fra 1.1.2018 fag- og tilsynsmyndighet for medisinsk utstyr i Norge og fører tilsyn med produsenter og tekniske kontrollorgan. 1557Melding om uønskede hendelser, teknisk kontrollorgan og annen informasjon om medisinsk utstyr.
Salg utenom apotek (LUA-ordningen)https://legemiddelverket.no/import-og-salg/salg-utenom-apotekSalg utenom apotek (LUA-ordningen)Noen reseptfrie legemidler kan selges i dagligvarebutikker, kiosker og bensinstasjoner. Ordningen skal bedre tilgjengeligheten til velkjente reseptfrie legemidler og gi priskonkurranse mellom apotek og andre utsalgsteder. 40Regelverk, oversikt over utsalgssteder, godkjente grossister og legemidler som kan selges.
Schengen-attesthttps://legemiddelverket.no/import-og-salg/apotekdrift/schengen-attestSchengen-attestEn Schengen-attest er dokumentasjon fra et norsk apotek på at du eier en medisin som inneholder narkotika eller psykotrope stoffer. Dette gjelder for eksempel sterke smertestillende legemidler, sovemidler og beroligende midler.739Skjema, informasjon om gyldighetstid og hvilke legemidler attesten gjelder.
Sikkerhetsanordninger for legemidlerhttps://legemiddelverket.no/import-og-salg/sikkerhetsanordninger-for-legemidlerSikkerhetsanordninger for legemidler9. februar 2019 ble det innført krav om sikkerhetsanordninger på legemidler som skal markedsføres i EU/EØS-området. Hensikten er å hindre forfalskninger i den legale forsyningskjeden av legemidler. 1981Hvordan fungerer systemet, hvem har ansvaret og hvordan melde avvik?
Statistikk for omsetning av legemidlerhttps://legemiddelverket.no/import-og-salg/legemiddelstatistikkStatistikk for omsetning av legemidlerStatistikk om legemiddelbruken i den norske befolkninga finst i Reseptregisteret og i databasen for grossistbasert legemiddelstatistikk. Folkehelseinstituttet har ansvar for desse databasane. 613Informasjon om Reseptregisteret og databasen for grossistbasert legemiddelstatistikk.
Utlevering og salg av legemidler i apotekhttps://legemiddelverket.no/import-og-salg/utlevering-og-salg-i-apotekUtlevering og salg av legemidler i apotekRegelverk for utlevering av legemidler.39Utleveringsforskriften, utleveringsbestemmelser med mer.

​Fant du det du lette etter?