Oversikt over landers apotek per 4. september 2019 (Excel) gir opplysninger om:

  • poststed/kommune
  • apotekkonsesjonærer
  • apotekere m.m. 

Oversikten kan sorteres eller gis et mer utskriftsvennlig format.

Konsesjoner som ikke har blitt satt i drift vil stå oppført uten apoteker, og ofte også uten apoteknavn.

En person som står oppført som apoteker i oversikten, trenger ikke være godkjent som apoteker. Vedkommende kan ha midlertidig driftskonsesjon etter apotekloven §§ 3-7 eller 3-8.

Oversikten oppdateres jevnlig. Dato for oppdatering angis på arkskilleren.

Vi ber om at feil i oversikten rapporteres til post@legemiddelverket.no.  

Nettapotek

Se oversikt over godkjente nettapotek i Norge.

Oppdatert: 04.09.2019

Publisert: 01.09.2016

​Fant du det du lette etter?