​Presiseringen er foretatt fordi avtalen som regulerte dette området mellom myndighetene og apotekkjedene inntil nylig er avviklet. Gjennom muligheten i nevnte lov og paragraf til å stille krav til aktørene om å etablere apotek i distriktene samt tilhørende kompensasjon gjennom driftsstøtteordning for etablering og drift av distriktsapotek, tenker myndighetene fortsatt å sørge for forsvarlig apotekdekning i hele landet.

Publisert: 17.08.2016