​​​​​​​​​​​​Legemiddelverket må ha informasjon om riktig organisasjonsnummer i registeret for at ditt apotek skal kunne ekspedere e-resepter.

Uttrekket fra vårt register leverer blant annet informasjon om apotekkonsesjonærens (eierens) organisasjonsnummer og apotekets konsesjonsnummer. Disse to numrene utgjør en unik kombinasjon for det enkelte apotek og muliggjør en entydig identifisering av apoteket.

Må være samsvar

Det må være samsvar mellom det organisasjonsnummeret apotekeier har oppgitt til Statens legemiddelverk og det organisasjonsnummeret som danner grunnlag for sertifikatet apoteket bruker for å kunne ekspedere e-resepter i FarmaPro. Dersom apotekeier endrer på dette organisasjonsnummeret og følgelig søker om nytt sertifikat, må dette meldes til Statens legemiddelverk i god tid før det nye sertifikatet tas i bruk. Dette gjøres ved å sende inn ny søknad om apotekkonsesjon. Det kreves ikke gebyr ved slik søknad. Behandlingstid for søknad om apotekkonsesjon er inntil 45 dager. Ved enkle søknader vil behandlingstiden normalt være kortere.

Eierskifte

Ved et eierskifte er det viktig at søknad om apotekkonsesjon sendes inn i god tid før endringen finner sted. Eksakt dato for eierskifte må også følge søknaden. Dersom datoen for eierskiftet ikke stemmer overens med den faktiske overtakelsesdatoen, vil ikke apoteket kunne hente e-resepter i FarmaPro.

Driftskonsesjon

Åpning av et nytt apotek forutsetter at det i tillegg til apotekkonsesjonen også er gitt driftskonsesjon til apoteket. Datoen for når driftskonsesjonen trer i kraft er den samme som åpningsdatoen til apoteket. Et apotek vil ikke kunne ekspedere e-resepter før denne datoen.

Nytt system fra mars 2017

Nytt system for innsending av søknader og meldinger fra mars 2017.

Publisert: 28.06.2016

​Fant du det du lette etter?