Oversikt over godkjente nettapotek og andre registrerte utsalgssteder

Se oversikt

Registrere nettapotek

 Nettapotek som ønsker å registrere seg, må sende Legemiddelverket følgende informasjon (jf. apotekforskriften § 42):

  • Navn på nettapoteket og apotekets konsesjonsnummer
  • Dato for start av nettapotekvirksomhet
  • Nettadressen (url) 

Opplysningene sendes til: post@legemiddelverket.no

Husk å merke emnefeltet med "registrering av nettapotek"

Registrere nettsteder med salg av legemidler utenom apotek (LUA-ordningen)

Nettsteder som ønsker å registrere seg for salg av legemidler i LUA-ordningen, må sende Legemiddelverket følgende informasjon (jf. LUA-forskriften § 10a):

  • Navn på den juridiske enheten som har ansvar for utsalgssteder inkl. organisasjonsnummer i Enhetsregisteret.
  • Navn på utsalgsstedet (om det avviker fra punktet over)
  • Gateadressen til det stedet som legemidlene skal utleveres fra. Dersom det er flere utleveringsadresser fra samme nettbutikk (f.eks at levering skjer fra nærmeste lokale butikk), skal det opplyses om hvordan kundene blir opplyst om dette. F.eks. at det er listet på nettsiden eller blir opplyst ved bestillingen.
  • Dato for start av salg av legemidler over internett
  • Nettadressen (url) hvor salget foregår og evt. andre opplysninger som er nødvendig for å identifisere nettstedet

Opplysningene sendes til: post@legemiddelverket.no

Husk merke emnefeltet med "registrering av nett-LUA

Felleseuropeisk logo på nettsteder som selger legemidler

I EU er det fra 1. juli 2015 et krav at nettsteder og apper som selger legemidler skal ha en synlig logo for at de driver lovlig. Logoen skal lenke til nasjonale legemiddelmyndigheters liste over aktører som som har tillatelse til å legemidler over internett. Logoforordningen har nå blitt en del av EØS-avtalen, og logoen ble innført på norske registrerte nettapotek, apper og andre utsalgssteder som selger legemidler på internett i april 2018. 

Lenke til EMA side om logo og nettapotek

​Fant du det du lette etter?