Oversikt over godkjente nettapotek og andre registrerte utsalgssteder

Se oversikt

Registrere nettapotek

 Nettapotek som ønsker å registrere seg, må sende Legemiddelverket følgende informasjon (jf. apotekforskriften § 42):

  • Navn på nettapoteket og apotekets konsesjonsnummer
  • Dato for start av nettapotekvirksomhet
  • Nettadressen (url) 

Opplysningene sendes til: post@legemiddelverket.no

Husk å merke emnefeltet med "registrering av nettapotek"

Registrere nettsteder med salg av legemidler utenom apotek (LUA-ordningen)

Nettsteder som ønsker å registrere seg for salg av legemidler i LUA-ordningen, må sende Legemiddelverket følgende informasjon (jf. LUA-forskriften § 10a):

  • Navn på den juridiske enheten som har ansvar for utsalgssteder inkl. organisasjonsnummer i Enhetsregisteret.
  • Navn på utsalgsstedet (om det avviker fra punktet over)
  • Gateadressen til det stedet som legemidlene skal utleveres fra. Dersom det er flere utleveringsadresser fra samme nettbutikk (f.eks at levering skjer fra nærmeste lokale butikk), skal det opplyses om hvordan kundene blir opplyst om dette. F.eks. at det er listet på nettsiden eller blir opplyst ved bestillingen.
  • Dato for start av salg av legemidler over internett
  • Nettadressen (url) hvor salget foregår og evt. andre opplysninger som er nødvendig for å identifisere nettstedet

Opplysningene sendes til: post@legemiddelverket.no

Husk merke emnefeltet med "registrering av nett-LUA

Felleseuropeisk nettapotek-logo

I EU er det fra 1. juli 2015 et krav at nettapotek skal ha synlig bevis for at de driver lovlig. Logoen skal lenke til nasjonale legemiddelmyndigheters liste over godkjente nettapotek. Inntil videre vil det ikke være et krav om å bruke denne logoen på norske nettapotek. Siden logoforordningen ikke er en del av EØS-avtalen er denne saken på vent inntil videre.

Nettapotek og andre utsalgssteder som er registrert vil bli kontaktet når logoen blir tilgjengelig i Norge. Vi oppfordrer imidlertid til at alle nettapotek lenker til Legemiddelverkets oversikt over godkjente nettapotek.

Lenke til EMA side om logo og nettapotek

​Fant du det du lette etter?