Oversikt over godkjente nettapotek og andre registrerte utsalgssteder

Se oversikt

Registrere nettapotek

 Nettapotek som ønsker å registrere seg, må sende Legemiddelverket følgende informasjon (jf. apotekforskriften § 42):

  • Navn på nettapoteket og apotekets konsesjonsnummer
  • Dato for start av nettapotekvirksomhet
  • Nettadressen (url) 

Opplysningene sendes til: post@legemiddelverket.no

Husk å merke emnefeltet med "registrering av nettapotek"

Registrere nettsteder med salg av legemidler utenom apotek (LUA-ordningen)

Nettsteder som ønsker å registrere seg for salg av legemidler i LUA-ordningen, må sende Legemiddelverket følgende informasjon (jf. LUA-forskriften § 10a):

  • Navn på den juridiske enheten som har ansvar for utsalgssteder inkl. organisasjonsnummer i Enhetsregisteret.
  • Navn på utsalgsstedet (om det avviker fra punktet over)
  • Gateadressen til det stedet som legemidlene skal utleveres fra. Dersom det er flere utleveringsadresser fra samme nettbutikk (f.eks at levering skjer fra nærmeste lokale butikk), skal det opplyses om hvordan kundene blir opplyst om dette. F.eks. at det er listet på nettsiden eller blir opplyst ved bestillingen.
  • Dato for start av salg av legemidler over internett
  • Nettadressen (url) hvor salget foregår og evt. andre opplysninger som er nødvendig for å identifisere nettstedet

Opplysningene sendes til: post@legemiddelverket.no

Husk å merke emnefeltet med "registrering av nett-LUA"

Felleseuropeisk logo på nettsteder som selger legemidler

I EU er det fra 1. juli 2015 et krav at nettsteder og apper som selger legemidler på internett skal ha en synlig logo som bevis for at de driver lovlig. Logoen skal lenke til nasjonale legemiddelmyndigheters liste over aktører som som har tillatelse til å selge legemidler over internett. Logoforordningen er nå blitt en del av EØS-avtalen, og logoen ble innført som krav til norske registrerte nettapotek, apper og andre utsalgssteder som selger legemidler på internett fra 2. april 2018. 

Formålet med logoen er at forbrukerne enkelt skal kunne se om nettstetet/appen er registrert hos Legemiddelverket og dermed har lov til å selge legemidler på nettet. Kravet om synlig logo gjelder for alle nettsteder og apper som selger legemidler i EU. Logoen er lik i EU, men flagget i midten av logoen skal være tilpasset det enkelte land.

Registrering

Nettapotek og nettsteder med salg av legemidler utenom apotek (LUA-ordningen) som ønsker å registrere seg må sende inn nødvendige opplysninger til Legemiddelverket.

Se hvilke opplysninger som må sendes inn (avsnitt "Registrere nettapotek" ovenfor)

Lisensavtale

For å kunne bruke logoen må den som driver nettstedet inngå en lisensavtale med Legemiddelverket som regulerer bruken av logoen. Når nettstedet har sendt inn opplysninger og blitt registrert hos Legemiddelverket vil det bli sendt ut e-post med lisensavtale og retningslinjer for bruk av logoen. Avtalen må underskrives og returneres til Legemiddelverket.

Logoen

Når vi har mottatt signert avtale sender vi en e-post med elektronisk logofil, lenken til listen over aktører som har lov til å selge legemidler på nettet sammen med retningslinjer for hvordan logoen skal brukes.

Se retningslinjer for hvordan logoen skal brukes (lenke til bilag 1 som sendes ut sammen med avtalen)

Liste over registrerte nettsteder

På legemiddelverket.no ligger listen over aktører som har tillatelse til å selge legemidler over internett, både nettapotek og detaljhandel.

Se oversikt over godkjente nettapotek

Se oversikt over registrerte nettsider for salg av legemidler utenom apotek 

Lenke til EMAs side om logo og nettapotek

Oppdatert: 06.12.2018

Publisert: 28.06.2016

​Fant du det du lette etter?