LUA-avgifthttps://legemiddelverket.no/import-og-salg/avgifter/lua-avgiftLUA-avgiftLUA-avgiften skal dekke Legemiddelverkets kostnader med tilsyn og forvaltning av ordningen for salg av legemidler utenom apotek.748Skjema og veileder.
Legemiddeldetaljistavgifthttps://legemiddelverket.no/import-og-salg/avgifter/legemiddeldetaljistavgiftLegemiddeldetaljistavgiftLegemiddelomsetningsavgiften heter fra 01. juli 2018 legemiddeldetaljistavgift. 747Legemiddelomsetningsavgiften heter fra 01. juli 2018 legemiddeldetaljistavgift. Skjema og veileder.
Legemiddelleverandøravgifthttps://legemiddelverket.no/import-og-salg/avgifter/legemiddelleverandoravgiftLegemiddelleverandøravgiftLegemiddelkontrollavgiften heter fra 01. juli 2018 legemiddelleverandøravgift. 746Legemiddelkontrollavgiften heter fra 01. juli 2018 legemiddelleverandøravgift. Skjema og veileder for MT-innehavere.
Registreringsgebyrhttps://legemiddelverket.no/godkjenning/godkjenning-av-legemidler/registreringsgebyr-markedsforingstillatelse-for-legemidlerRegistreringsgebyrGjeldende fra 01.01.2022 i henhold til forskrift om legemidler (FOR 2009-12-18 nr 1839) § 15-3. Gebyrsatsene er fra 01.01.2022 prisjustert med 2,1 % i tråd med statsbudsjettet. 714Gjelder fra 01.01.2022

​Fant du det du lette etter?