​​​​

 

 

LUA-avgifthttps://legemiddelverket.no/import-og-salg/avgifter/lua-avgiftLUA-avgiftLUA-avgiften skal dekke Legemiddelverkets kostnader med tilsyn og forvaltning av ordningen for salg av legemidler utenom apotek.748Skjema og veileder.
Legemiddelkontrollavgifthttps://legemiddelverket.no/import-og-salg/avgifter/legemiddelkontrollavgiftLegemiddelkontrollavgiftLegemiddelkontrollavgiften skal blant annet dekke kvalitetskontroll av legemidler, bivirkningsovervåking og informasjonsvirksomhet. 746Skjema og veileder for MT-innehaver.
Legemiddelomsetningsavgifthttps://legemiddelverket.no/import-og-salg/avgifter/legemiddelomsetningsavgiftLegemiddelomsetningsavgiftAvgiften dekker blant annet tilskudd til fraktrefusjon av legemidler, drift av RELIS-enhetene, stipendier og tilskudd til apotek. 747Skjema og veiledning.
Registreringsgebyrhttps://legemiddelverket.no/godkjenning/godkjenning-av-legemidler/registreringsgebyr-markedsforingstillatelse-for-legemidlerRegistreringsgebyrGjeldende fra 01.01.2018 i henhold til forskrift om legemidler (FOR 2009-12-18 nr 1839) § 15-3. 714Gjelder fra 01.01.2018

​Fant du det du lette etter?