Elektroniske sigaretter (e-sigaretter)https://legemiddelverket.no/import-og-salg/import-og-grossistvirksomhet/import-og-medbringing-av-elektroniske-sigaretter-e-sigaretterElektroniske sigaretter (e-sigaretter)Forhold som gjelder e-sigaretter reguleres av ulike lovverk og ulike etater. Import av slike produkter til røykeavvenning er Legemiddelverkets ansvarsområde. 617
EØS-tilvirkeres adgang til å være grossist med egne produkterhttps://legemiddelverket.no/import-og-salg/import-og-grossistvirksomhet/eos-tilvirkeres-adgang-til-a-vere-grossist-med-egne-produkterEØS-tilvirkeres adgang til å være grossist med egne produkterVirksomheter med tilvirkertillatelse fra land innenfor EØS-området kan drive grossistvirksomhet i Norge med legemidlene og lokalene som tillatelsen omfatter. Utenlandske virksomheter som utøver slik virksomhet må sende melding til Statens legemiddelverk. 976Aktører med tilvirkertillatelse utstedt fra Statens legemiddelverk trenger ikke sende slik melding; meldeordningen gjelder kun for utenlandske aktører.
Gavesendinger til utlandethttps://legemiddelverket.no/import-og-salg/import-og-grossistvirksomhet/gavesendingar-til-utlandetGavesendinger til utlandetStatens legemiddelverk gir eksportløyve for legemiddel og er opptatt av å sikre at gåvesendingar frå Norge skal vere etisk og fagleg forsvarlege.618Statens legemiddelverk gir eksporttillatelse for legemidler og er opptatt av å sikre at gavesendinger fra Norge skal være etisk og faglig forsvarlige.
Grossisters leveringsplikthttps://legemiddelverket.no/import-og-salg/import-og-grossistvirksomhet/grossisters-leveringspliktGrossisters leveringspliktKravet om fullsortiment er opphevet. Grossister som selger til apotek, vil fortsatt ha krav om leveringsplikt og krav til leveringstid for de legemidlene grossisten leverer til apotek. 635
Grossisttillatelsehttps://legemiddelverket.no/import-og-salg/import-og-grossistvirksomhet/grossisttillatelseGrossisttillatelseGrossistvirksomhet med legemidler omfatter innførsel (fra EØS-området), anskaffelse/ kjøp, mottak, lagring, utlevering/ distribusjon/ salg og/eller utførsel/eksport av legemidler.642Informasjon om hvilke aktiviter som krever tillatelse, forutsetninger for grossisttillatelse, krav til grossister og hvordan søke om tillatelse.
Håndtering av narkotika i industrienhttps://legemiddelverket.no/godkjenning/narkotika-og-doping/handtering-av-narkotika-i-industrienHåndtering av narkotika i industrienVirksomheter som ønsker å håndtere narkotika skal ha en tilvirker-, import-, eller grossisttillatelse som omfatter narkotika.478
Import av apotektilvirkede legemidler fra EØS-områdethttps://legemiddelverket.no/import-og-salg/import-og-grossistvirksomhet/import-av-apotektilvirkede-legemidler-fra-eos-omradetImport av apotektilvirkede legemidler fra EØS-områdetApotek/grossist må ha tillatelse fra Legemiddelverket for å kunne importere apotekfremstilte legemidler (uten MT) direkte fra apotektilvirker.637
Import av legemidler fra land utenfor EØS-områdethttps://legemiddelverket.no/import-og-salg/import-og-grossistvirksomhet/import-av-legemidler-fra-land-utenfor-eos-omradetImport av legemidler fra land utenfor EØS-områdetGenerelt er det krav om tilvirkertillatelse for import av legemidler fra land utenfor EØS-området.638
Import av legemidler til personlig brukhttps://legemiddelverket.no/import-og-salg/import-til-personlig-brukImport av legemidler til personlig brukPostforsendelser med legemidler fra utlandet kan bli stoppet og destruert av Tollvesenet. Hensikten med et strengt regelverk er å hindre feil bruk og beskytte forbrukere mot falske og ulovlige legemidler.619Hva regnes som legemidler og hva er tillatt å importere?
Importtillatelse for legemidler til ikke-medisinsk brukhttps://legemiddelverket.no/import-og-salg/import-og-grossistvirksomhet/importtillatelse-for-legemidler-til-ikke-medisinsk-brukImporttillatelse for legemidler til ikke-medisinsk brukNedenfor finner du søknadsskjema for importtillatelse for legemidler til ikke-medisinsk bruk, forskriften som regulerer salg av legemidler til ikke-medisinsk bruk samt oversikt over virksomheter som har tillatelse til slik import. 754Søknadsskjema, forskrift og oversikt over virksomheter med importtillatelse.
Innførsel og salg av legemidler til dyrhttps://legemiddelverket.no/veterinermedisin/innforsel-og-salg-av-legemidler-til-dyrInnførsel og salg av legemidler til dyrInnførsel og salg krever særskilt tillatelse og kan ikke utføres av veterinærer eller privatpersoner.643
Innførsel/import av legemidler til kliniske studier i Norgehttps://legemiddelverket.no/import-og-salg/import-og-grossistvirksomhet/innforselimport-av-legemidler-til-kliniske-studier-i-norgeInnførsel/import av legemidler til kliniske studier i NorgeGenerell veiledning om hvem som har adgang til å innføre legemidler til klinisk utprøving i Norge. Veiledningen omfatter også adgangen til å eksportere slike legemidler.1130
Kvalitetssvikt - melderutinerhttps://legemiddelverket.no/import-og-salg/import-og-grossistvirksomhet/tiltak-ved-kvalitetssvikt-pa-legemidlerKvalitetssvikt - melderutinerInformasjon om meldeplikt og melderutiner, inkludert rutiner for tilbaketrekking/tilbakekalling. 639
Legemiddelformidlerehttps://legemiddelverket.no/import-og-salg/import-og-grossistvirksomhet/legemiddelformidlere-brokersLegemiddelformidlereI EU er det innført faglige krav til legemiddelformidling og krav om registrering av de som tilbyr slike tjenester. 640
OCABR av blodprodukter og vaksiner til menneskerhttps://legemiddelverket.no/import-og-salg/import-og-grossistvirksomhet/ocabr-av-blodprodukter-og-vaksiner-til-menneskerOCABR av blodprodukter og vaksiner til menneskerDet er krav om kontroll av hver batch av et blodprodukt eller en vaksine som har markedsføringstillatelse i Norge og skal frigis til det norske markedet. 641
Oversikt over virksomheter som kan importerehttps://legemiddelverket.no/import-og-salg/import-og-grossistvirksomhet/godkjente-importorerOversikt over virksomheter som kan importereLegemidler kan importeres til Norge av godkjente legemiddelgrossister, tilvirkere, apotek eller importører. 906
Rundskriv for grossistvirksomhethttps://legemiddelverket.no/import-og-salg/import-og-grossistvirksomhet/rundskriv-for-grossistvirksomhetRundskriv for grossistvirksomhetEldre, men fortsatt gjeldende rundskriv om direkteinnkjøp til sykehus, distribusjon av veterinære vaksiner og rapportering av kvalitetssvikt i legemiddeldistribusjonskjeden,1275Direkteinnkjøp til sykehus, distribusjon av veterinære vaksiner og rapportering av kvalitetssvikt.
Skipsmedisinhttps://legemiddelverket.no/import-og-salg/import-og-grossistvirksomhet/skipsmedisinSkipsmedisinVirksomheter som skal levere/selge legemidler i redningsmidler til skip (unntatt apotek), skal inneha grossisttillatelse fra Statens legemiddelverk. 612
Veiledning for grossisterhttps://legemiddelverket.no/import-og-salg/import-og-grossistvirksomhet/veiledning-for-grossisterVeiledning for grossisterDenne veiledningen har som formål å klargjøre hvilke krav grossistforskriften stiller ved innførsel av legemidler til mennesker og dyr fra EØS-området.636