​​​WHO advarer land mot å ta imot tilfeldige legemiddel som ikke høyrer til landets eige legemiddelutval og som helsevesenet ikke kan fortsette å tilby når gåva er brukt opp. WHO slår fast at alle sendingar skal vere basert på ei​t klårt uttrykt ønskje frå helsestyresmaktene i mottakarlandet og vere i samsvar med dei prioriteringane og vala som mottakerlandet gjer. 

Norske retningslinjer

Dei norske retningslinjene bygger på WHO sine prinsipp og er tilpassa eksport frå norske organisasjonar eller organisasjonar med base i Norge.
 ​

Oppdatert: 15.09.2021

Publisert: 28.04.2015

​Fant du det du lette etter?