​​​​​​​​Legemiddelverket er kjent med at det er en viss etterspørsel etter gasser med medisinsk kvalitet til ikke-medisinske formål slik som teknisk bruk, analyser, dykking etc.

Godkjenning av selger

I tillegg til virksomheter nevnt i forskriftens § 2, kan tilvirkere eller grossister med tillatelse til omsetning av medisinske gasser selge de samme gassene til ikke-medisinsk bruk. Andre virksomheter som ønsker å omsette legemidler til ikke-medisinsk bruk må ha særskilt godkjenning fra Statens legemiddelverk.

Tilleggsmerking

Medisinske gasser som omsettes til ikke-medisinsk bruk skal tilleggsmerkes ”Kun til ikke-medisinsk bruk”. Gassene skal i tillegg være merket i henhold til de krav som eventuelt stilles etter forskrift 2002-07-16 nr 1139 om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier.

Krav til kjøpere

Leger, tannleger, veterinærer, samt bestyrere av offentlig godkjente laboratorier, vitenskaplige institusjoner eller undervisningsinstitusjoner kan kjøpe alle medisinske gasser til ikke-medisinske formål uten særskilt tillatelse fra Legemiddelverket. Med unntak for medisinsk luft og medisinsk oksygen, skal gassene rekvireres skriftlig og denne skal være undertegnet av nevnte lege, tannlege, veterinær eller bestyrer.

Øvrige kjøpere kan kjøpe medisinsk luft og med​isinsk oksygen uten særskilt tillatelse fra Statens legemiddelverk. For å kunne kjøpe andre medisinske gasser til ikke-medisinsk bruk må disse kjøperne inneha særskilt tillatelse fra Statens legemiddelverk.

Salg og utlevering kan bare foregå til personer over 18 år.

Kontroll og dokumentasjon

Det er selgers ansvar å påse at kjøper oppfyller vilkårene for kjøp av aktuell gass. Ved salg av gass som krever skriftlig rekvisisjon eller særskilt tillatelse fra Statens legemiddelverk, skal selger oppbevare rekvisisjonen eller kopi av Legemiddelverkets tillatelse i minst 1 år. 

Publisert: 18.08.2016

​Fant du det du lette etter?