Søknadsskjema (word)

​​Vi gjør oppmerksom på at søknadsskjemaet er oppdatert juli 2017, slik at Legemiddelverket også får innhentet informasjon om omfang og eventuell lagring av legemidlene det søkes om importtillatelse for.

Lovverk: Forskrift om salg av legemidler til ikke-medisinsk bruk 

Oversikt over virksomheter med importtillatelse for legemidler til ikke-medisinsk bruk

Oversikt per 12. juni 2017

Oppdatert: 27.07.2017

Publisert: 18.08.2016