​​​​Søknadsskjema (word)

Lovverk: Forskrift om salg av legemidler til ikke-medisinsk bruk

Oversikt over virksomheter med importtillatelse for legemidler til ikke-medisinsk bruk

Oversikt per 12. juni 2017

Oppdatert: 31.01.2017

Publisert: 18.08.2016