Se listen over legemidler som grossistene skal ha beredskapslager på

Korona-utbruddet fører til ustabilitet i legemiddelforsyningen og skaper utfordringer for mange land – Norge inkludert. I samarbeid med Legemiddelverket ber nå Helsedirektoratet grossistene bygge opp lagrene. Oppdatering av listen vurderes fortløpende. 

Med dette får vi en økning av beredskapen som allerede eksisterer jf. Vedlegg til grossistforskriften paragf. 5.  Oppbygging av beredskapslagrene vil ta tid og være avhengig av tilgang på legemidler på markedet. 

Tilsvarende arbeid gjøres for å sikre viktige legemidler til sykehus. 

Helsedirektoratet har det overordnede ansvaret for legemiddelberedskapen i Norge. Sammen med Legemiddelverket har Helsedirektoratet vurdert hvilke legemidler som vi bør ha utvidet beredskap på. Helsedirektoratets rapport fra 2019 danner grunnlaget for det som nå kjøpes inn. 

Oppdatert: 22.09.2020

Publisert: 26.03.2020

​Fant du det du lette etter?