Nytt regelverk pålegger grossistene meldeplikt for parallelleksport og hjemmel til å forby parallelleksport på bestemte legemidler. Legemiddelverket har også fått hjemmel til å vedta rasjonering av bestemte legemidler.  

Eventuelle oppdateringer av listene publiseres på hverdager kl 13:00. Ekstraordinære oppdateringer vil bli varslet på mail til grossistene. Utover dette forutsettes det at grossistene holder seg oppdatert på innholdet av denne siden.

Forbud mot parallelleksport

Legemiddelverket pålegger forbud mot parallelleksport på bestemte legemidler i listen nedenfor.
 Forbudet gjelder uavhengig av regulatorisk status.

Liste over produkter med parallelleksportforbud (oppdatert 25.03.2020)

Melding om parallelleksport

Legemiddelverket skal varsles på elektronisk skjema innen 3 virkedager* før planlagt parallelleksport av bestemte legemidler ført opp på meldelisten. Etter innsendt melding vil Legemiddelverket foreta en vurdering innen 3 virkedager*. Det blir ikke sendt ut svar, men hvis forbud pålegges vil dette oppdateres på nettsiden innen 3 virkedager* etter innsendt melding. 

Meldeplikten gjelder uavhengig av regulatorisk status.

Meldeplikten gjelder alle som har grossisttillatelse og lager i Norge.

*3 virkedager skal forstås slik: 72 timer fra meldetidspunktet, ikke medregnet lørdag, søndag og helligdager.

Rasjonering

Både grossister og apotek kan pålegges restriksjoner på salg og utlevering av bestemte legemidler hvis det er fare for folkehelsen. 

Rasjonering gjelder uavhengig av regulatorisk status.
 
Liste over produkter med rasjonering (oppdatert 20.03.2020)

Abonner på varsler om disse listene

Registrer deg og motta varsel hver gang en av listene endres

Oppdatert: 26.03.2020

Publisert: 06.03.2020

​Fant du det du lette etter?