Retningslinjer for direktekjøp av legemidler til sykehushttps://legemiddelverket.no/import-og-salg/import-og-grossistvirksomhet/rundskriv-for-grossistvirksomhet/retningslinjer-for-direktekjop-av-legemidler-til-sykehusRetningslinjer for direktekjøp av legemidler til sykehusIK-21/95 Endring i lov om legemidler m.v. og i forskrift om grossistvirksomhet med legemidler - bestemmelser om direktekjøp av legemidler til sykehus 1274
Retningslinjer for distribusjon av veterinære vaksinerhttps://legemiddelverket.no/import-og-salg/import-og-grossistvirksomhet/rundskriv-for-grossistvirksomhet/retningslinjer-for-distribusjon-av-veterinere-vaksinerRetningslinjer for distribusjon av veterinære vaksinerIK35/95 Distribusjon av veterinære vaksiner 1276
Rundskriv 11/2001 Rapportering av kvalitetssvikt i legemiddeldistribusjonskjedenhttps://legemiddelverket.no/import-og-salg/import-og-grossistvirksomhet/rundskriv-for-grossistvirksomhet/rundskriv-112001-rapportering-av-kvalitetssvikt-i-legemiddeldistribusjonskjedenRundskriv 11/2001 Rapportering av kvalitetssvikt i legemiddeldistribusjonskjeden1277

​Fant du det du lette etter?