Se «covid-19-listen»

Foreløpig finnes det ikke legemidler mot SARS-CoV-2 viruset. Imidlertid har vi en rekke legemidler som er viktige i behandlingen av syke. Dette er legemidler som er viktige i støttebehandlingen og behandlingen av følgesykdommer hos pasienter med covid-19.
I januar 2020 laget norske helsemyndigheter en liste med oversikt over disse legemidlene - den såkalte «covid-19-listen». Listen er dynamisk og oppdateres ved behov.
 
Legemiddelverket følger forsyningssituasjonen nøye for disse legemidlene og grossistene må rapportere på lagersituasjonen. Det er også satt i gang et arbeid med å bygge opp beredskapslagrene.

Spørsmål og svar

Hvem har laget denne listen?

Helsedirektoratet og Legemiddelverket har laget denne listen i samarbeid med Nasjonalt senter for legemiddelmangel og legemiddelberedskap i spesialisthelsetjenesten (Mangelsenteret) og flere klinikere fra sykehus i Norge.

Har vi disse legemidlene på lager i dag?

De fleste av disse legemidlene brukes i en normalsituasjon, slik at legemiddelgrossistene har disse på lager. Vi forventer økt etterspørsel etter legemidlene.

Har vi nok slike legemidler til alle som trenger det?

I dag har vi disse legemidlene, men det er mange forhold som kan påvirke situasjonen framover. Det kjøpes inn større volum av disse legemidlene for å kunne behandle større antall pasienter. Vi har laget denne listen slik at alle aktører kan følge med.

Har helsemyndighetene gjort noe for å sikre at vi har ekstra på lager?

Ja, helsemyndighetene har satt i gang med å kjøpe inn legemidler for å øke beredskapslagrene. Dette gjelder legemidler brukt både i primærhelsetjenesten og i spesialisthelsetjenesten. Utviklingen vil følges nøye for å vurdere behov og volum av legemidlene.

Hvilke kriterier jobbet dere etter da listen ble laget?

Dette er et virus som spesifikt angriper lungene og gjør at en relativt stor andel pasienter blir intensivbehandlet. Man må derfor ta høyde for infektiøse følgesykdommer, bl.a. bakteriell pneumoni, med økt behov for antibiotika, legemidler som bedrer lungefunksjonen (for eksempel astmalegemidler og slimløsende legemidler) og diverse intensivmedikamenter som benyttes ved respiratorbehandling. Etter hvert som det kommer mer kunnskap og erfaring rundt behandlingen av denne tilstanden vil listen oppdateres fortløpende. 

Vil det være aktuelt at Norge starter produksjon av noen legemidler hvis det oppstår mangelsituasjoner?

Legemiddelproduksjon er komplisert. Selv om produksjonsbedrifter har teknologi, kompetanse og kapasitet, er produksjonen som oftest så spesialisert at det vil ta tid å etablere produksjon av nye produkter. Helsemyndighetene er i ferd med å kartlegge hva som er mulig for oss i Norge å produsere på kortere og lengre sikt av legemidler som anses som kritiske i forbindelse med koronavirusutbruddet. På kort sikt ser det ut til at vi kan klare å egenprodusere et par av de legemidlene vi har identifisert som viktige. 

Hvilke råvarer eller legemidler er under vurdering for produksjon i Norge? 

På kort sikt ser det ut til at vi kan klare å egenprodusere et par av de legemidlene vi har identifisert som viktige. Helsemyndighetene er i ferd med å kartlegge dette.

Oppdatert: 17.02.2021

Publisert: 26.03.2020

​Fant du det du lette etter?