​Reglene for privatimport ved postforsendelse

Flere vilkår må oppfylles for at import av legemidler skal være tillatt. Blant annet må legemidlet være reseptfritt og godkjent i Norge (med norsk pakningsvedlegg og tekst på pakningen). I praksis betyr dette at svært få legemidler er tillatt å importere.

Hva regnes som legemidler?

En del produkter regnes (klassifiseres) som legemidler i Norge selv om de ikke selges som legemidler i andre land. Det gjelder for eksempel mange kosttilskudd. Hvordan produktet vurderes i Norge avgjør om det er lov å importere produktet. 
Les om klassifisering av legemidler.

Legemidler på reise

Det er fortsatt lov å ta med legemidler til eget bruk ved utenlandsreiser.
Les om legemidler på reise
.

Hvorfor er det strenge regler?

Legemiddelverket anbefaler at forbrukere generelt er forsiktige med å handle legemidler på nettet, fordi en stor andel av ”apotekene” driver ulovlig. Faren er stor for at legemidlene er falske og ikke inneholder det som står på pakningen. Dosene kan være for lave slik at man ikke oppnår effekt, eller for høye med risiko for alvorlige bivirkninger. Les mer om farene ved kjøp av legemidler på internett.

Snakk med legen din hvis du mener du trenger legemidler. 

Har du mottatt varsel om at pakken din er stoppet?

Tollvesenet stopper pakker de mener inneholder ulovlig importerte legemidler. Post/ forsendelsesselskapet som har fraktet varen sender ut varsel til mottakeren om at pakken er beslaglagt. 

​Årsaker til at legemidlet er stoppet, og ikke lov å importere til Norge:

  1. Legemidlet er ikke godkjent i Norge (har ikke norsk markedsføringstillatelse) og ikke norsk pakning.
  2. Legemidlet er importert fra land utenfor EØS.
  3. Legemidlet er reseptpliktig i Norge.
  4. Mengden overstiger tre måneders normalbruk.
  5. Legemidlet er til dyr.
  6. Legemidlet er ikke til personlig medisinsk bruk.

Hva kan du gjøre hvis du har mottatt varsel?

Hvis du mener at vilkårene for lovlig import er oppfylt må du dokumentere og begrunne det i svaret ditt som sendes til post/forsendelsesselskapet (adressen er oppgitt i varselet) innen ti dager.  Husk at varselet du har mottatt må legges ved sammen med svaret ditt.

Sensitiv informasjon (for eksempel helseopplysninger) bør ikke sendes på e-post.

Når selskapet har oversendt saken din til Legemiddelverket vil vi vurdere begrunnelsen/ dokumentasjonen din. Hvis importen er lovlig vil du få tilsendt den beslaglagte sendingen. Hvis importen er ulovlig vil sendingen bli destruert.

Dersom pakken din også inneholder lovlig importerte varer vil de bli utlevert til deg.​​

​Fant du det du lette etter?