​Ved reiser innenfor EØS-området kan du ta med en mengde legemidler til personlig medisinsk bruk som tilsvarer maksimalt ett års forbruk. Ved reiser fra land utenfor EØS-området kan du ta med en mengde legemidler til personlig bruk som tilsvarer maksimalt tre måneders forbruk.

Du må kunne dokumentere overfor Tolletaten at legemidlet er til ditt personlige bruk, noe som for eksempel kan fremgå av pakningens etikett, resept eller legeerklæring. I tillegg må legemidlene være lovlig kjøpt, noe som må kunne dokumenteres gjennom for eksempel en kvittering.

Du kan ta med narkotiske legemidler så lenge de er forskrevet til ditt personlige bruk, og mengden tilsvarer maksimalt 30 dagers bruk i henhold til angitt dosering. Du må kunne dokumentere at legemidlet er ditt.

En reisende med folkeregistrert adresse i Norge kan ved innreise/retur til Norge kun ha med seg narkotiske legemidler for inntil én ukes forbruk etter angitt dosering når legemidlet er anskaffet i utlandet. Den reisende kan likevel medbringe slike legemidler tilsvarende inntil én måneds forbruk etter angitt dosering dersom den reisendes medisinske behov kan dokumenteres ved erklæring fra lege i Norge.

Du kan ta med legemidler som regnes som dopingmidler så lenge mengden ikke tilsvarer mer enn 30 dagers bruk og du kan dokumentere at legemidlet er forskrevet til ditt personlige bruk.

Les mer om legemidler på utenlandsreise på helsenorge.no

Gjelder også leger, tannleger og veterinærer

Privatpersoner – inkludert leger, tannleger og veterinærer – kan bare innføre legemidler fra utlandet til personlig bruk (det vil si på seg selv) og ikke på ervervsmessig grunnlag.
Følgende unntak gjelder veterinærer fra et annet EØS-land: Dersom de skal praktisere i Norge kan de bringe med seg små mengder veterinærpreparater til bruk i sin praksis, i henhold til bestemmelsene i EF-direktiv 90/676. Disse legemidler kan ikke overdras til andre.

Oppdatert: 05.10.2018

Publisert: 28.11.2017

​Fant du det du lette etter?